בעקבות פניית הסניגור הציבורי הארצי ליועמ"ש ולמ"מ מפכ"ל המשטרה בנושא מניעה של תיעוד פעולות אכיפה במרחב הציבורי, חודדו והובהרו נהלי המשטרה

 
|04/01/2021 |

בעקבות פניית הסניגור הציבורי הארצי למ"מ מפכ"ל המשטרה וליועמ"ש בנושא מניעה של תיעוד פעולות אכיפה במרחב הציבורי, חודדו והובהרו נהלי המשטרה.


​​

 בין הנהלים שחודדו:

-        יש לאפשר לכל אדם לתעד במרחב הציבורי, ככל שאין בפעולת התיעוד הפרעה או הכשלת שוטר

-        הובהר וחודד כי הצילום כשלעצמו אינו מהווה עבירה של הפרעה לשוטר וכי צילום יכול להיחשב הפרעה לשוטר רק במקרים שבהם הוא יותר הפרעה ממשית לעבודת השוטר, כגון הצמדה של מכשיר הטלפון למרחב הפנים של השוטר, צילום תוך אמירות של המצלם העלולות להתסיס את העצור ולגרור הסלמה וכו'.

-        במקרים בהם מתקיים החריג יש לפנות לאזרח ולבקש להפסיק את הצילום לפני עיכוב / מעצר.

-        בכל מקרה אין אישור לביצוע חדירה למכשיר הטלפון שנתפס.

 

לעיון במענה המשטרה במלואו.​