פניית הסניגור הציבורי בעניין בידוד ושלילת ביקורים כלפי אסירים קטינים

 
|29/07/2018 |

​ביום 27.05.2018 פנה הסניגור הציבורי הארצי לנציבת שירות בתי הסוהר ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) בעניין השימוש הבלתי מידתי בעונש בידוד ושלילת ביקורים כלפי אסירים קטינים בכלא "אופק".

​בביקור רשמי שנערך בכלא אופק ובבדיקת רוחב מקיפה שערכה הסניגוריה הציבורית בתיקים בהם ייצגה בשנת 2017, עלו ממצאים ראשוניים מטרידים ביותר, המעידים על שימוש מוגבר באמצעי ענישה כלפי קטינים. בין העונשים בהם נעשה שימוש תדיר נמצאו שלילת ביקורי משפחה וכן עונש הבידוד, עונשים פוגעניים ביותר כלפי קטינים. מבדיקה שערכה הסניגוריה, נמצא כי עונש הבידוד הוטל על למעלה מ-70% מן הקטינים שיוצגו על ידה בשנת 2017, כאשר כנגד מרביתם נעשה שימוש בעונש הבידוד יותר מפעם אחת.

במסגרת הפנייה, ביקשה הסניגוריה הציבורית לקדם שינוי מהותי בכל הנוגע לענישת קטינים באמצעים הקיצוניים של בידוד ושלילת ביקורים, וזאת באמצעות חקיקה שתסדיר באופן הולם וראוי את האבחנה בין קטינים לבין בגירים בהקשר לענישה משמעתית, וכן באמצעות הנחיות ושינוי מדיניות. לעמדתה של הסניגוריה הציבורית, יש להורות על ביטול עונש של בידוד ביחס לקטינים, וכשלב ביניים יש לפעול באופן מיידי לצמצום השימוש בעונש הבידוד בכלא אופק וכן לשינוי התנאים השוררים בתאי הבידוד על מנת להקל על הקטינים המוחזקים בהם כבר עתה. יצוין, כי בעוד בישראל המצב החוקי כיום מאפשר החזקתם של קטינים בבידוד, למשך אותן תקופות המותרות בשימוש כנגד בגירים, ההכרה הרחבה בנזקים הקשים שנגרמים עקב בידוד קטינים הובילה בשנים האחרונות למגמה עולמית של ביטול או צמצום משמעותי של בידוד קטינים.

באשר לשלילת ביקורים, הסניגוריה הציבורית סבורה כי אין להתיר ענישה באמצעי זה ביחס לביקורי קרובים מדרגה ראשונה, וכבר עתה יש לשנות את מדיניות השימוש בשלילה של ביקורי משפחות בתגובה להתנהגות לא ראויה בבית הסוהר, ולהגביל את הפעלת סמכות זו למקרים חריגים ולתקופות קצרות.

 

לקריאת המכתב המלא