פנייה דחופה מטעם הסניגור הציבורי הארצי לביטול פקודת נציבות שב"ס בנושא כניסת מומחים פרטיים לבתי הסוהר

 
|08/02/2017 |

​ביום 1.2.17 שלח הסניגור הציבורי הארצי מכתב חריף למ"מ נציבת שירות בתי הסוהר וליועץ המשפטי לממשלה, בעקבות פרסומה החד-צדדי של פקודת נציבות שב"ס האוסרת על כניסת מומחים פרטיים לבתי הכלא לצורך ניהול הגנתם של אסירים ועצורים בהליכים משפטיים.

​הסניגורי הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר, ציין במכתב כי זו הפעם הרביעית בשש השנים האחרונות בה שב"ס מפרסם הוראות שעה ופקודות המונעות כניסתם של מומחים לבתי הסוהר. בשלושת המקרים הקודמים הפקודות הוקפאו או בוטלו על ידי ביהמ"ש, ואף על פי כן שב"ס ממשיך בניסיונותיו לפגוע בזכויות בסיסיות של עצורים ואסירים.
עו"ד ציין ד"ר ספיר במכתב כי הפקודה החדשה היא קשה ופוגענית במיוחד, בכך שמונעת כניסת מומחים שדרושים לצורך ניהול הגנתם על עצורים המנהלים את משפטם ונאבקים על חפותם, וכי ההתנהלות החוזרת ונשנית של שב"ס מצביעה על כך ששב"ס טועה לחשוב שהעובדה שמפתחות הכלא מצווים בידיו, מקנה לו סמכות משפטית להחליט על היקף וסוג ההגנה המשפטית שראוי שסנגורים יעניקו לעצורים ולנאשמים.
כן ציין ד"ר ספיר כי לתחולת הוראות הפקודה על עניינם של עצורים אין כל עיגון חוקי והיא פוגעת באופן ברור ומובהק בזכויות חוקתיות של עצורים ונאשמים ובהן הזכות להליך הוגן, הזכות לחירות, חיסיון עו"ד- לקוח והזכות לשוויון.
לאור הפגיעה החמורה בזכויות העצורים והאסירים, דורשת הסניגוריה הציבורית את ביטולה המידי של הפקודה.