הסניגוריה הציבורית הגישה בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בעליון בסוגיית המבחנים לשחרור על-תנאי של אסירים שהורשעו בעבירות מין ואסירים בעלי מוגבלות נפשית

 
|23/12/2020 |

הסניגוריה הציבורית הגישה בקשה ייחודית לדיון נוסף בהרכב מורחב בבית המשפט העליון, בסוגיה של פרשנות הקריטריונים לשחרור על-תנאי של אסירים שהורשעו בעבירות מין ואסירים בעלי מוגבלות נפשית, שעברו הליכי טיפול ייעודיים במהלך מאסרם אך מסוכנותם הוערכה במידה העולה על נמוכה.