פניית הסניגור הציבורי למפכ"ל המשטרה בעניין מעצרי לילה מיותרים

 
|22/08/2018 |


ביום 30.07.2018, פנה הסניגור הציבורי הארצי אל מפכ"ל המשטרה, בנושא מעצרי לילה מיותרים בשל אי מיצוי סמכות קציני המשטרה לשחרר בערובה עצורים בתחנות המשטרה.

​כאמור בפנייה, מזה מספר שנים שבה ומתריעה הסניגוריה הציבורית על תופעה קשה ורחבה של מעצרי לילה מיותרים, הנגרמים מכך שקציני משטרה אינם ממצים את סמכותם לשחרר בערובה עצורים בתחנות משטרה. תופעת מעצרי הלילה המיותרים גורמת פגיעה חמורה ומיותרת בזכויות החשודים, שחלקם קטינים, מוגבלים בנפשם או בשכלם או משתייכים לאוכלוסיות פגיעות אחרות. החזקת אדם במעצר מיותר, כאשר ניתן היה לשחררו בתחנת המשטרה, אף מנוגדת לחוק האוסר על המשטרה לשלול את חירותו של אדם במידה העולה על הנדרש, ומחייב את המשטרה לבחון את אפשרות השחרור בתנאים בדחיפות לאחר הבאתו לתחנת המשטרה.

על אף פניות חוזרות ונשנות בנושא, עצורים רבים, להערכתנו מאות מידי חודש, נותרים עדיין במעצר במהלך הלילה, אף שגם לדעת המשטרה אין סיבה להמשך מעצרם, והם משוחררים בבוקר, בהחלטת הקצין הממונה, לעיתים ללא שהובאו לפני שופט מעצרים כלל ולעיתים לאחר שהובאו לבית המשפט עם בקשה לשחרור.

מפכ"ל המשטרה התבקש לפעול לשינוי המציאות העגומה המהווה פגיעה פסולה ובלתי חוקתית בזכויות החוקתיות לחירות ולכבוד. בפרט, צוין כי ראוי לערוך נוהל מסודר במשטרה המבנה את שיקול דעת הקצינים הממונים, מבהיר כי ברירת המחדל צריכה להיות שחרורו של העצור, כפי שמורה החוק, תוך הנחיית הקצין הממונה להפעיל את שיקול הדעת שלו בדבר אפשרות השחרור בערובה בשעות הערב לפני העברתו של החשוד למתקני שב"ס.

לקריאת המכתב