כל נהלי חטיבת החקירות של המשטרה שאינם חסויים הועברו לסניגוריה הציבורית

 
|17/06/2014 |

​הסניגוריה הציבורית קיבלה לאחרונה במדיה דיגיטלית את כל נהלי חטיבת החקירות של המשטרה שאינם חסויים.

הסניגוריה הציבורית, בגיבוי היחידה הממשלתית לחופש המידע, פנתה לממונה על חופש המידע במשטרת ישראל בבקשה לקבל את כל נהלי המשטרה, ובפרט נהלי אגף החקירות והמודיעין של המשטרה, אשר אינם חסויים ולהעלותם לאתר האינטרנט של המשטרה.

לאחר עבודה ממושכת שנעשתה בעניין זה על ידי המשטרה, ואשר כללה מעבר על מספר רב של נהלים, קבלה הסניגוריה לידיה דיסק אשר כלל את כל 93 הנהלים של חטיבת החקירות של המשטרה שהותרו לפרסום.

 

לגבי נהלי המשטרה החסויים, ביקשה הסניגוריה לקבל את שמות הנהלים ואת תוכן העניינים שלהם, או תיאור אחר של תוכנם, שכן פרטים כלליים אלה אינם יכולים להיות חסויים. המשטרה טרם השיבה לבקשה זו.

 

לרשימת הנהלים שהועברו לסניגוריה ביום 29.4.14: טבלת נהלי חטיבת החקירות 29.4.14.docטבלת נהלי חטיבת החקירות 29.4.14.doc

להורדת כל הנהלים בטקסט מלא, בגרסתם נכון ליום 29.4.14  (20 מגה): ​נהלי חטיבת החקירות שהותרו לפרסום.zipנהלי חטיבת החקירות שהותרו לפרסום.zip