עמדת הסניגוריה הציבורית בעניין ממשק העבודה בין שופטים לגורמי תביעה

 
|01/07/2018 |

​ביום 14.03.2018 הגישה הסניגוריה הציבורית את עמדתה לוועדה שהקימה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת א' חיות, לבדיקת סוגיית ממשק העבודה בין שופטים הדנים בבקשות להארכת מעצר לפני הגשת כתב אישום ובין גורמי התביעה.

​במסגרת העמדה, הסניגוריה הציבורית סקרה בהרחבה את הפגמים באופן ניהול הליכי מעצר טרם הגשת כתב אישום מנקודת המבט של הדאגה לזכויות היסוד של חשודים וכן מנקודת המבט הייחודית של הסניגורים המשתתפים בהליך.

 

לקריאת העמדה המלאה ראו: עמדת הסניגוריה הציבורית בסוגיית ממשק העבודה בין שופטים ובין גורמי התביעה.pdf

 

להוראות נוהל נשיאת בית המשפט העליון בעניין "ממשק העבודה בין שופטים ובין גורמי תביעה וחקירה בבקשות לפני הגשת כתב אישום" אשר גובש בעקבות עבודת הוועדה ראו כאן