הסניגור הציבורי המחוזי במחוז ירושלים, פנה למפקד מרחב ירושלים על רקע איזוק כלואים בבתי חולים

 
|19/01/2021 |

בעקבות מקרים חוזרים ונשנים של איזוק כלואים בבתי חולים, פנה הסניגור הציבורי במחוז ירושלים, עו"ד ודים שוב, למפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, שיורה על בדיקת המקרים בהם נאזקו כלואים בתוך כותלי בית החולים ולמניעת הישנות מקרים כאלה בעתיד