ביקור רשמי באגפים השמורים בכלא אשל

 
|09/06/2013 |

​דוח הסניגוריה הציבורית – האגפים השמורים בבית סוהר "אשל" 

ביום 13.12.12 ערכו מבקרים רשמיים מטעם הסניגוריה הציבורית הארצית –  עוה"ד ישי שרון, עוזר משפטי לסניגור הארצי, ועוה"ד גליה ניצני, ממונה ארצית על ייצוג עצורים – ביקור רשמי בבית הסוהר "אשל" בבאר-שבע.  דוח הביקור הרשמי נשלח ביום 25.2.13 אל היועץ המשפטי לממשלה, לשר לביטחון פנים, לנציב בתי הסוהר ולגורמים בכירים נוספים. 

​במוקד הדוח מצויים ליקויים חמורים שנחשפו על ידי המבקרים הרשמיים באגפים השמורים בבית הסוהר, אגפים 21 ו-22. לאחר בדיקה מעמיקה של מצב הדברים באגפים אלה, קבעו אנשי הסניגוריה הציבורית כי התנאים באגפים השמורים זהים, הלכה למעשה, לתנאי החזקה באגפי ההפרדה, במובן זה שמרבית האסירים השוהים בהם מופרדים לחלוטין מחברת אסירים אחרים. מבחינת תנאי המחיה היומיומיים בתא ובאגף הכליאה, רוב האסירים באגף השמור מופרדים מחברת אסירים אחרים בדיוק כמו אסירי הפרדה, ושוהים בבדידות זו לתקופות ממושכות של שבועות רבים, חודשים ואף שנים. בנוסף לכך, ובדומה לאסירים באגפי הפרדה, אסירי האגפים השמורים אינם זכאים לאפשרויות השיקום, הטיפול, החינוך והתעסוקה העומדות בפני אסירים באגפים הרגילים. כמו כן, אפשרות הטיול המשותף של מספר אסירים בחצר האגף השמור ניתנת במיעוט המקרים בלבד, ומרבית אסירי האגפים השמורים נמצאים, הן בעת השהייה בתא והן בזמן הטיול היומי, בבדידותם.

במהלך סיור באגפים השמורים הביעו האסירים תחושות קשות ביותר של מצוקה נפשית, והזכירו במידה רבה את הקשיים הנפשיים המוכרים שחווים אסירים בהפרדה.

יתרה מזאת, המבקרים הרשמיים התרשמו כי התנאים הפיזיים השוררים באגפים השמורים בבית סוהר "אשל" הם בלתי אנושיים וקשים מנשוא, ובכלל זה: תנאי היגיינה ותברואה ירודים; הימצאות מזיקים בתאים (כגון חולדות ומקקים); היעדר אוורור ותחושת מחנק; קור עז בחודשי החורף; אי-כניסת אור יום לתאים; הימצאות המקלחת מעל בור הניקוז של שירותי כריעה, כך שאסיר נאלץ להתקלח במקום בו הוא עושה את צרכיו.   

בניגוד להחזקת אסירים בתנאי הפרדה, החזקת אסירים באגף השמור איננה מוסדרת בפקודת נציבות (אלא בפקודות פנימיות של בית הסוהר בלבד), ואיננה זוכה למנגנוני הביקורת המנהליים והשיפוטיים שמחייבת פקודת בתי הסוהר בכל הנוגע לאסירים הנמצאים בהפרדה. בכך מוחזקים אסירים באגפים השמורים בבית סוהר "אשל" במצב העונה הלכה למעשה על הגדרת ההפרדה לפי פקודת בתי הסוהר, וזאת תוך עקיפה של התנאים ושל מנגנוני הבקרה שקבע המחוקק באשר לאפשרות ההחזקה של אסירי הפרדה.

מפקד בית הסוהר ציין בפני המבקרים כי האגפים השמורים הינם מעין אגפי ביניים שבין אגפי ההפרדה לאגפים הרגילים. המבקרים סברו כי הרעיון ליצור אגפי ביניים הוא רעיון מבורך כשלעצמו, שכן מרבית האסירים המוצאים מאגפי ההפרדה זקוקים לתהליך של שילוב הדרגתי ומבוקר בחברת אחרים לפני השמתם באגפים רגילים. יחד עם זאת, מהביקור עולה כי הביצוע בשטח רחוק, כרחוק מזרח ממערב, מיישום רעיון אגפי הביניים, ובפועל גם באגפים השמורים, כבאגפי הפרדה, שוהים האסירים במצב ברור של הפרדה. 

הסניגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר, מוסר כי: "ממצאי הביקור הרשמי בבית סוהר אשל מטרידים ומחייבים פעולה מיידית של כל הגורמים הנוגעים בדבר, הן בשירות בתי הסוהר והן מחוץ לו, להפסקת ההפרה הבוטה של זכויות האסירים באגפים השמורים תוך עקיפת הוראות החוק. אך בחודש ספטמבר 2012 הוציאה הסניגוריה ציבורית דוח מקיף שעסק בקשיים הניכרים שמעוררת החזקתם של אסירים במצב של הפרדה. בדוח מיוחד זה עמדה הסניגוריה הציבורית על תנאי הכליאה הקשים של אסירי ההפרדה בשב"ס: הן בהיבט התנאים הפיזיים, הן בהגבלת הנגישות לפעילויות מיטיבות של תעסוקה, חינוך, טיפול ושיקום, והן באשר לנזקים הנפשיים הקשים הבלתי הפיכים הנגרמים כתוצאה מההחזקה בהפרדה. הביקורת שהובאה בדוח זה חלה גם באשר לאסירי האגפים השמורים, שמצבם דומה כמעט לכל דבר ועניין לאסירים באגפי ההפרדה."

 

לקריאת הדוח:

דוח ביקור אשל+תגובת שבס ללא פרטים מזהים של אסירים.pdf