פורסם דוח פעילות הסניגוריה הציבורית לשנת 2017

 
|22/07/2018 |

​דוח הסניגוריה הציבורית לשנת 2017 הוגש לשרת המשפטים ולוועדת הסניגוריה הציבורית. ​

​הדוח סוקר בהרחבה את פעילותה של הסניגוריה הציבורית בשנה החולפת בייצוג לקוחותיה, וכן מתאר בהרחבה את פעילותה המוסדית הענפה של הסניגוריה. בדוח אף מתוארות מגמות והתפתחויות כלליות הנוגעות למשפט הפלילי בכלל, ולחירויות הפרט וזכויות חשודים, נאשמים ואסירים בפרט.

 

בדוח השנתי מושם דגש על הישגי הסניגוריה הציבורית בשנים האחרונות, על החידושים השונים בעבודתה ועל היעדים שהציבה לעצמה לשנים הבאות, ובין היתר: פירוט של זיכויים רבים ובולטים שהתקבלו במהלך השנה החולפת; פיתוח הלכות משפטיות בבית המשפט העליון, בתחום הנוער ובתחום הפסיכיאטריה; תיאור פרויקט בתי המשפט הקהילתיים, אשר פריסתם הורחבה לאזורים נוספים בארץ בשנה החולפת; קידום ופיתוח פרויקטים ייחודיים המתייחסים לבעיות העומק של לקוחות הסניגוריה הציבורית (ייעוץ שיקומי תומך ויצירת אפיקים לייעוץ משפטי הוליסטי); העלאת שיעור העצורים הזוכים לקבל ייעוץ בידי סניגור לפני חקירתם במשטרה; פעילות הסניגוריה לשיפור תנאי הכליאה, בפרט בכל הנוגע לתנאי המחייה בבתי הסוהר ובבתי המעצר; פיתוח פורטל הידע המקצועי לסניגורים החיצוניים; פיתוח ואפיון התוכנה החדשה בסניגוריה הציבורית; פיתוח תכנית ההסברה והמניעה של הסניגוריה הציבורית בבתי הספר ועוד.

 

בין הנושאים הנדונים בדוח:

  • מניעת הרשעות שווא
  • ריבוי המעצרים בישראל
  • מעצרי לילה מיותרים ואי מיצוי הסמכות של קציני משטרה לשחרר בערובה עצורים בתחנות משטרה
  • פגמים באופן ניהול הליך המעצר
  • תיקי החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית
  • ענישה משמעתית בכלא אופק
  • השמה לקטינים עם מוגבלות
  • טיפול בתלונות על אלימות שוטרים ובעבירות כלפי שוטרים
  • השמדת מוצגים לאחר תום המשפט

 

לקריאת הדוח המלא ראו: דוח פעילות הסניגוריה הציבורית לשנת 2017 - סופי להדפסה.pdf