רשימה מעודכנת של הסדרים מותנים שנעשו על ידי רשויות התביעה השונות - מעודכן ל-29/12/20

 
|29/12/2020 |

לתועלת כלל הציבור, מצ"ב רשימה מעודכנת של כל ההסדרים המותנים שנעשו עד היום, לפי ידיעתנו, על ידי רשויות התביעה השונות, בהתאם לסימן א'1 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (סגירת תיק בהסדר).

  • שימו לב כי רשימה זו אינה כוללת בהכרח את כל ההסדרים שנערכו, והיא נסמכת על פרסום ההסדרים באינטרנט על ידי רשויות התביעה השונוות
  • הסדרים שנערכו עד לדצמבר 2020​