פניית הסניגור הציבורי הארצי ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הנחיית סגירת תיק מותנית

 
|03/04/2019 |

​פניית הסניגור הציבורי הארצי ליועץ המשפטי לממשלה בעניין השגות ביחס להנחיה 4.3042 המעודכנת העוסקת בסגירת תיק מותנית