פניית הסניגור הציבורי הארצי לראש חטיבת החקירות במשטרת ישראל בעניין השימוש הפסול בכבילה כאמצעי חקירה

 
|05/05/2019 |

​פניית הסניגור הציבורי הארצי לראש חטיבת החקירות באגף החקירות והמודיעין, בעניין השימוש הפסול בכבילה כאמצעי חקירה