חוקים ותקנות

 
​להלן נוסח מעודכן של חוק הסניגוריה הציבורית, המסדיר את פעילות הסניגוריה וסמכויותיה, וכן חקיקת המשנה העיקרית שהותקנה מכוחו (תקנות וצווים).

תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדתקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשנ"ח-1998 [אין תיקונים]09-06-2004
קובץ וורדצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו-1996 [אין תיקונים]09-06-2004
קובץ וורדתקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון: 2/12/01]11-06-2007
קובץ וורדתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996 [תיקון אחרון 6/8/98]09-06-2004
קובץ וורדתקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ"ח-1998[אין תיקונים]09-06-2004
קובץ PDFחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-199530-07-2012
קובץ PDFתקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג)31-05-2012