חוות דעת ועמדות רשמיות

 
​במסגרת פעילותה המוסדית של הסניגוריה הציבורית, מעורבת הסניגוריה באופן שוטף בקביעת מדיניות ובהליכי חקיקה שעניינם משפט פלילי מהותי, סדר דין פלילי, דיני ראיות, ענישה, בתי סוהר, עבודת רשויות אכיפת החוק וסוגיות נוספות שיש בהן כדי להשפיע על זכויותיהם של חשודים, נאשמים ונידונים.

 

 

להלן מובאים מבחר מן העמדות שהוגשו מטעם הסניגוריה הציבורית במסגרת הליכים אלו.
תוצאות 18-11 מתוך 18 תוצאות
תוצאות 18-11 מתוך 18 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
עמדת הסניגוריה בנוגע לתזכיר תיקון חוק המעצריםקובץ וורד15-09-2013
עמדה לעניין הבניית שיקול הדעת בענישהקובץ PDF15-09-2013
עמדת הסניגוריה לתזכיר חוק מניעת מפגש עם עו"דקובץ PDF15-09-2013
עמדת הסניגוריה בנוגע להצ"ח אמצעי זיהוי ביומטרייםקובץ PDF15-09-2013
יישום חוק הפיקוח על עברייני מיןקובץ PDF15-09-2013
עמדה בעניין הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכויקובץ PDF15-09-2013
עמדת הסניגוריה הציבורית בעניין תיקון דיני ההתיישנות בפליליםקובץ PDF15-09-2013
עמדת הסניגוריה איסור סחר בבני אדםקובץ PDF06-10-2013
לעמוד הראשון הקודם
12
הבא