חוות דעת ועמדות רשמיות

 
​במסגרת פעילותה המוסדית של הסניגוריה הציבורית, מעורבת הסניגוריה באופן שוטף בקביעת מדיניות ובהליכי חקיקה שעניינם משפט פלילי מהותי, סדר דין פלילי, דיני ראיות, ענישה, בתי סוהר, עבודת רשויות אכיפת החוק וסוגיות נוספות שיש בהן כדי להשפיע על זכויותיהם של חשודים, נאשמים ונידונים.

 

 

להלן מובאים מבחר מן העמדות שהוגשו מטעם הסניגוריה הציבורית במסגרת הליכים אלו.
תוצאות 10-1 מתוך 18 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 18 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
תגובת הסניגוריה הציבורית לעתירת המדינה בעניין הקלטת ראיונות עדיםקובץ PDF17-03-2019
נימוקי הערעור בע"פ 2868/13 אלישע חייבטוב נ' מדינת ישראלקובץ PDF12-08-2018
הערות הסניגוריה הaציבורית לתזכיר חוק העונשין הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - תיקונים שוניםקובץ וורד18-06-2017
עמדה בנוגע לחוק חקירת חשודיםקובץ וורד01-09-2013
עמדה לעניין פרסום פרטים מזהים בפסקי-דין פלילייםקובץ PDF17-09-2013
עמדת הסניגוריה לעניין חילוט תקבולי עבירהקובץ PDF15-09-2013
עמדת הסניגוריה לעניין הפעלת מאסר חלף קנס ללא דיון במעמד הצדדיםקובץ וורד15-09-2013
עמדת הסניגוריה הפללת לקוחות זנותקובץ PDF15-09-2013
עמדת הסניגוריה בעניין שימוש במצלמות מעקבקובץ PDF15-09-2013
הערות לתזכיר חוק חיסיון חומר מודיעיניקובץ PDF15-09-2013
 
12
הבא לדף אחרון