עמדות ידיד בית-משפט

 
​הסניגוריה הציבורית ביססה את מעמדה בכל שנות קיומה כגוף מרכזי במשפט הפלילי, בעל מומחיות ראשונה במעלה בייצוג נאשמים וחשודים. בשל מומחיותה והבנת-הרוחב שלה את המשפט הפלילי, צורפה הסניגוריה הציבורית להליכים רבים במעמד של "ידיד בית המשפט", לעיתים ביוזמת בית המשפט עצמו.

  • מוסד "ידיד בית המשפט" (בלטינית: Amicus Curiae) מאשר לגוף שאינו צד ישיר להליך, להביע את עמדתו בהליך מסויים, כאשר הוא מייצג- מתוקף תפקידו או עיסוקו- אינטרס או מומחיות מיוחדות שמן הראוי שיישמעו בפני בית המשפט. 

הסניגוריה הציבורית הייתה הגוף הראשון במשפט הישראלי שהוכר כ"ידיד בית המשפט" (במ"ח 7929/97 קוזלי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(1) 529).

  • להלן מצורפות העמדות השונות שהביעה הסניגוריה במסגרת עמדות שהוגשו כ- "ידיד בית המשפט" בסוגיות מרכזיות של המשפט הפלילי. חלק ניכר מעמדות אלו השפיעו והובילו לקביעת עקרונות-יסוד בתחום המשפט הפלילי בישראל.
תוצאות 20-11 מתוך 25 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 25 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
דנ"פ 8062/12 חברת נמלי ישראל - הטלת צווי שירות לתועלת הציבור או צווי מבחן על תאגידים01-01-2012קובץ וורד
בש"פ 6717/12 ברוך אהרון - עיון בנהלי המעבדה לזיהוי פלילי כחלק מחומר החקירה01-01-2012קובץ PDF
בג"ץ 6109/12 יניב מלכה - ייצוג בהליכי הוצאת צו מאסר שיפוטי מכוח החוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר01-01-2012קובץ PDF
עת"א 28907-10-11 יובל אברהם - אופן הגשת מידע מודיעיני חסוי בעתירות אסירים01-01-2011קובץ PDF
רע"פ 1/09 אסרף - העסקת אנשים בעלי מוגבלויות בעבודות שירות01-01-2009קובץ וורד
עע"ם 2398/08 אליצור סגל - העברת החלטות להעמיד או לא להעמיד לדין במסגרת בקשת חופש מידע 01-01-2008קובץ PDF
בש"פ 7064/08 ברקו - סיווג תוצרי האזנת סתר כחומר חקירה01-01-2008קובץ PDF
ע"פ 1318/07 אלטורי - הזכות לנוכחות נאשם בהליכים פליליים01-01-2007קובץ וורד
ב"ש (ת"א) 4904/06 כגנסקי - תחולת חיסיון עו"ד-לקוח על מסמכים שנתפסו אצל הלקוח מכח צו חיפוש01-01-2006קובץ PDF
בג"צ 11339/05 הלכת קינזי - העדת שותף לעבירה כעד טרם סיום משפטו01-01-2005קובץ PDF
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון