עמדות ידיד בית-משפט

 
​הסניגוריה הציבורית ביססה את מעמדה בכל שנות קיומה כגוף מרכזי במשפט הפלילי, בעל מומחיות ראשונה במעלה בייצוג נאשמים וחשודים. בשל מומחיותה והבנת-הרוחב שלה את המשפט הפלילי, צורפה הסניגוריה הציבורית להליכים רבים במעמד של "ידיד בית המשפט", לעיתים ביוזמת בית המשפט עצמו. ​

  • מוסד "ידיד בית המשפט" (בלטינית: Amicus Curiae) מאשר לגוף שאינו צד ישיר להליך, להביע את עמדתו בהליך מסויים, כאשר הוא מייצג- מתוקף תפקידו או עיסוקו- אינטרס או מומחיות מיוחדות שמן הראוי שיישמעו בפני בית המשפט. 

הסניגוריה הציבורית הייתה הגוף הראשון במשפט הישראלי שהוכר כ"ידיד בית המשפט" (במ"ח 7929/97 קוזלי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(1) 529).

  • להלן מצורפות העמדות השונות שהביעה הסניגוריה במסגרת עמדות שהוגשו כ- "ידיד בית המשפט" בסוגיות מרכזיות של המשפט הפלילי. חלק ניכר מעמדות אלו השפיעו והובילו לקביעת עקרונות-יסוד בתחום המשפט הפלילי בישראל.
 

 עורך תוכן

 
​​
תוצאות 10-1 מתוך 31 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 31 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
בש"פ 2510/20 מעמדן של בקשות לעיון חוזר בתנאי שחרור במצב חירום27-04-2020קובץ PDF
ע"פ 8360/19 – פסלות שופט בימי הקראות24-02-2020קובץ PDF
רע"פ 7917/19 - חיפוש שלא כדין בטלפונים ניידים29-12-2019קובץ PDF
רע"פ 7052/18 – דוקטרינת הביקורת המנהלית בפלילים29-07-2019קובץ PDF
רע"פ 8182/18 – קיבוץ נדבות בכותל המערבי28-05-2019קובץ PDF
בג"צ 841/19 – הקלטת ראיונות עדים18-03-2019קובץ PDF
רע"פ 5112/18 - חובותיו האתיות של סנגור לגלות לביהמ"ש מידע המזיק ללקוח13-07-2018קובץ וורד
דנ"פ 5840/17 - פרשנות עבירת מתן שירות לארגון טרור04-02-2018קובץ PDF
רע"פ 9446/16 - עמדה לעניין חיפוש בהסכמה בטלפונים סלולריים18-06-2017קובץ PDF
עמדה בעניין שימוש בערכות שדה לגילוי נוכחות סמים20-06-2016קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון