עמדות ידיד בית-משפט

 
​הסניגוריה הציבורית ביססה את מעמדה בכל שנות קיומה כגוף מרכזי במשפט הפלילי, בעל מומחיות ראשונה במעלה בייצוג נאשמים וחשודים. בשל מומחיותה והבנת-הרוחב שלה את המשפט הפלילי, צורפה הסניגוריה הציבורית להליכים רבים במעמד של "ידיד בית המשפט", לעיתים ביוזמת בית המשפט עצמו.

  • מוסד "ידיד בית המשפט" (בלטינית: Amicus Curiae) מאשר לגוף שאינו צד ישיר להליך, להביע את עמדתו בהליך מסויים, כאשר הוא מייצג- מתוקף תפקידו או עיסוקו- אינטרס או מומחיות מיוחדות שמן הראוי שיישמעו בפני בית המשפט. 

הסניגוריה הציבורית הייתה הגוף הראשון במשפט הישראלי שהוכר כ"ידיד בית המשפט" (במ"ח 7929/97 קוזלי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(1) 529).

  • להלן מצורפות העמדות השונות שהביעה הסניגוריה במסגרת עמדות שהוגשו כ- "ידיד בית המשפט" בסוגיות מרכזיות של המשפט הפלילי. חלק ניכר מעמדות אלו השפיעו והובילו לקביעת עקרונות-יסוד בתחום המשפט הפלילי בישראל.
תוצאות 10-1 מתוך 25 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 25 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
רע"פ 5112/18 - חובותיו האתיות של סנגור לגלות לביהמ"ש מידע המזיק ללקוח13-07-2018קובץ וורד
דנ"פ 5840/17 - פרשנות עבירת מתן שירות לארגון טרור04-02-2018קובץ PDF
רע"פ 9446/16 - עמדה לעניין חיפוש בהסכמה בטלפונים סלולריים18-06-2017קובץ PDF
עמדה בעניין שימוש בערכות שדה לגילוי נוכחות סמים20-06-2016קובץ PDF
רע"ב 4008/15 - המועד לשילוב אסירים בטיפול ייעודי לעברייני מין06-01-2016קובץ PDF
רע"ב 4644/14 ראעי - כניסת מומחים לבית הכלא לצורך דיון משפטי30-11-2015קובץ PDF
בג"ץ 2757/13 זוזיאשווילי - זכותו של נידון לבצע בדיקות מדעיות במוצגים שבידי המדינה19-05-2015קובץ PDF
בר"ם 4135/13 - אי-חוקיות נוהל מסתננים המעורבים בהליך פלילי01-01-2013קובץ PDF
בש"פ 7955/13 - קבלת נימוקי היועץ המשפטי לממשלה לאשר הגשת כתב-אישום נגד קטין בחלוף למעלה משנה מביצוע העבירה01-01-2013קובץ וורד
דנ"א 1840/13 דיין - בקשת מידע באמצעות תצהיר לגבי עברו הפלילי של מתמודד במכרז01-01-2013קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון