הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 21 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1311| התשפ| תאריך פרסום: 01-06-2020
הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 168
חוברת 1310| התשפ| תאריך פרסום: 01-06-2020
הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 164
חוברת 1309| התשפ| תאריך פרסום: 01-06-2020
הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 158
חוברת 1308| התשפ| תאריך פרסום: 01-06-2020
הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020 118
חוברת 1307| התשפ| תאריך פרסום: 25-05-2020
הצעת חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) 110
חוברת 1306| התשפ| תאריך פרסום: 11-05-2020
הצעת חוק שירות עבודה בשעת–חירום (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 106
חוברת 1305| התשפ| תאריך פרסום: 11-05-2020
הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 98
חוברת 1304| התשפ| תאריך פרסום: 06-05-2020
הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (כהונות, הסמכות, אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 86
חוברת 1303| התשפ| תאריך פרסום: 05-05-2020
הצעת חוק עובדים זרים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 78
חוברת 1302| התשפ| תאריך פרסום: 04-05-2020
הצעת חוק דחיית מועדים לתשלום קנסות (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 66
123