קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 15 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1879| התשעט| תאריך פרסום: 31-12-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 9), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 54
חוברת 1878| התשעט| תאריך פרסום: 31-12-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשע"ט-2018 50
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4, התשע"ט-2018 51

חוברת 1877| התשעט| תאריך פרסום: 27-12-2018
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 30
חוברת 1876| התשעט| תאריך פרסום: 26-12-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 3), התשע"ט-2018 22
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ג-2013 (תיקון), התשע"ט-2018 22
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ז-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 23
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 6), התשע"ז-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 23
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 11), התשע"ז-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 24
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ח-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 24
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשע"ח-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 25
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ח-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 25
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 6), התשע"ח-2017 (תיקון), התשע"ט-2018 26
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 26
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9 והוראת שעה מס' 11), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 27
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 15), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 27
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 22), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 28
חוברת 1875| התשעט| תאריך פרסום: 25-12-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט-2018 14
החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס ומס קנייה על טובין 19
החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס ומס קנייה על טובין 19
הודעת המערכת
חוברת 1874| התשעט| תאריך פרסום: 16-12-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 24), התשע"ט-2018 12
חוברת 1873| התשעט| תאריך פרסום: 12-12-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 10
חוברת 1872| התשעט| תאריך פרסום: 27-11-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון), התשע"ט-2018 8
חוברת 1871| התשעט| תאריך פרסום: 14-11-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 6
החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס ומס קנייה על טובין 6
חוברת 1870| התשעט| תאריך פרסום: 07-11-2018
הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התשע"ט-2018 2
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו), התשע"ט-2018 3
12