קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 18 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1889| התשעט| תאריך פרסום: 15-05-2019
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו) (מס' 3), התשע"ט-2019 82
חוברת 1888| התשעט| תאריך פרסום: 16-04-2019
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 6), התשע"ט-2019 80
חוברת 1887| התשעט| תאריך פרסום: 11-04-2019
הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התשע"ט-2019 76
חוברת 1886| התשעט| תאריך פרסום: 07-04-2019
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא צמנט פורטלנד אפור מטורקיה ומיוון) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 74
חוברת 1885| התשעט| תאריך פרסום: 01-04-2019
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 70
חוברת 1884| התשעט| תאריך פרסום: 18-03-2019
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ט-2019 68
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשע"ו-2016 (תיקון), התשע"ט-2019 68
חוברת 1883| התשעט| תאריך פרסום: 21-02-2019
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ט-2019 64
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 10 והוראת שעה מס' 14), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2019 64
צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2 והוראת שעה מס' 3), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2019 65
חוברת 1882| התשעט| תאריך פרסום: 13-02-2019
צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון), התשע"ט-2019 62
חוברת 1881| התשעט| תאריך פרסום: 29-01-2019
הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (עדכון סכומים), התשע"ט-2019 58
חוברת 1880| התשעט| תאריך פרסום: 20-01-2019
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו) (מס' 2), התשע"ט-2019 56
תיקון טעות דפוס
12