קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 119 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8193| התשעט| תאריך פרסום: 24-03-2019
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - רחובות-מתחם הורוביץ), התשע"ט-2019 3042
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - רחובות - מתחם מזרחי), התשע"ט-2019 3043
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - אום אל פאחם), התשע"ט-2019 3044
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - מג'ד אל כרום - מתחם מערבי), התשע"ט-2019 3045
צו לצמצום השימוש במזומן (החרגת רשויות), התשע"ט-2019 3046
צו לצמצום השימוש במזומן (החרגת רשויות) (מס' 2), התשע"ט-2019 3046
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 7), התשע"ט-2019 3046
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 8), התשע"ט-2019 3047
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשע"ט-2019 3047
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התשע"ט-2019 3048
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשע"ט-2019 3048
חוברת 8192| התשעט| תאריך פרסום: 19-03-2019
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 2), התשע"ט-2019 3038
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 39), התשע"ט-2019 3038
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 40), התשע"ט-2019 3039
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 41), התשע"ט-2019 3039
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 5), התשע"ט-2019 3039
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 6), התשע"ט-2019 3040
תיקון טעות
חוברת 8191| התשעט| תאריך פרסום: 17-03-2019
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי כשירות לאקטואר ממונה), התשע''ט-2019 3026
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3028
כללי העמותות (הגשה באופן מקוון), התשע"ט-2019 3030
כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור), התשע"ט-2019 3031
הודעת המשקלות והמידות (אגרות), התשע"ט-2019 3033
הודעת הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם (אגרת רישיון), התשע"ט-2019 3036
תיקון טעות
חוברת 8190| התשעט| תאריך פרסום: 14-03-2019
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) (קביעת שירותים מוחרגים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3018
הודעת העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשע"ט-2019 3023
הודעת שירות התעסוקה (ערובה), התשע"ט-2019 3024
הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשע"ט-2019 3024
חוברת 8189| התשעט| תאריך פרסום: 13-03-2019
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ט-2019 2994
הודעת כלי הירייה (אגרות רישיון), התשע"ט-2019 3014
הודעת התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התשע"ט-2019 3016
חוברת 8188| התשעט| תאריך פרסום: 10-03-2019
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ט-2019 2990
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תוצרת לול), התשע"ט-2019 2990
צו תובענות ייצוגיות (הארכת תקופת פעילותה של הקרן למימון תובענות ייצוגיות), התשע"ט-2019 2991
הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות) (עדכון סכומים), התשע"ט-2019 2991
חוברת 8187| התשעט| תאריך פרסום: 07-03-2019
צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 2988
הודעת מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות), התשע"ט-2019 2988
חוברת 8186| התשעט| תאריך פרסום: 06-03-2019
תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) (תיקון), התשע"ט-2019 2976
תיקון טעות
חוברת 8185| התשעט| תאריך פרסום: 06-03-2019
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות) (קורס הכשרה אזורי למניעת תאונות ברדיותרפיה, מרס 2019), התשע"ט-2019 2972
חוברת 8184| התשעט| תאריך פרסום: 03-03-2019
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"ט-2019 2960
צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2960
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2961
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ט-2019 2962
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2962
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"ט-2019 2962
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2963
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"ט-2019 2963
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2964
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"ט-2019 2964
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2965
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"ט-2019 2965
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2966
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"ט-2019 2967
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2968
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"ט-2019 2968
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 2968
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון), התשע"ט-2019 2969
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות ניצנים הרחבה לפי תכנית מיתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים/צפון אשקלון) (תיקון), התשע"ט-2019 2969
12345678910...