קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 110 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8154| התשעט| תאריך פרסום: 22-01-2019
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשע"ט-2019 1896
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 1896
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (תיקון), התשע"ט-2019 1897
חוברת 8153| התשעט| תאריך פרסום: 22-01-2019
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 1884
חוברת 8152| התשעט| תאריך פרסום: 22-01-2019
תקנות העיצובים, התשע"ט-2019 1848
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשע"ט-2019 1881
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"ט-2019 1882
תיקוני טעויות
חוברת 8151| התשעט| תאריך פרסום: 17-01-2019
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשע"ט-2019 1844
כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) (תיקון), התשע"ט-2019 1845
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשע"ט-2019 1845
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשע"ט-2019 1846

חוברת 8150| התשעט| תאריך פרסום: 16-01-2019
הודעת הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשע"ט-2019 1832
הודעת הכניסה לישראל, התשע"ט-2019 1835
הודעת המשכון (סדרי רישום ועיון), התשע"ט-2019 1836
הודעת המפלגות (עדכון סכומים), התשע"ט-2019 1837
הודעת המפלגות (אגרות), התשע"ט-2019 1838
הודעת האזרחות, התשע"ט-2019 1839
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השנייה), התשע"ט-2019 1839
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשע"ט-2019 1841
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ט-2019 1842
חוברת 8149| התשעט| תאריך פרסום: 15-01-2019
הודעת ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר) (אגרות), התשע"ט-2019 1820
הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשע"ט-2019 1820
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשע"ט-2019 1821
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשע"ט-2019 1822
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשע"ט-2019 1823
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשע"ט-2019 1824
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשע"ט-2019 1825
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשע"ט-2019 1826
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשע"ט-2019 1826
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשע"ט-2019 1827
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשע"ט-2019 1829
הודעת שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (שינוי סכום הפיקדון), התשע"ט-2019 1830
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התשע"ט-2019 1830
חוברת 8148| התשעט| תאריך פרסום: 13-01-2019
הודעת ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) (עדכון סכומים), התשע"ט-2019 1808
הודעת ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) (עדכון סכומים), התשע"ט-2019 1809
הודעת בתי המשפט (אגרות), התשע"ט-2019 1809
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ט-2019 1812
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשע"ט-2019 1814
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ט-2019 1815
חוברת 8147| התשעט| תאריך פרסום: 09-01-2019
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 1796
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל) (תיקון), התשע"ט-2019 1796
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 1797
צו העיריות (חלוקת הכנסות בין עיריית קריית ים לבין העיריות עכו, קריית ביאליק וקריית מוצקין והמועצה האזורית מטה אשר), התשע"ט-2019 1797
הודעת המדגמים, התשע"ט-2019 1799
הודעת הדרכונים, התשע"ט-2019 1801
הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ט-2019 1805
הודעת רישום שמות עסק, התשע"ט-2019 1806
חוברת 8146| התשעט| תאריך פרסום: 08-01-2019
תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה), התשע"ט-2019 1784
תקנות בתי המשפט (גישור), התשע"ט-2018 1787
הודעת המקרקעין (אגרות), התשע"ט-2019 1788
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשע"ט-2019 1793
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשע"ט-2019 1794
תיקון טעות
חוברת 8145| התשעט| תאריך פרסום: 08-01-2019
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשע"ט-2019 1780
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין), התשע"ט-2019 1780
החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 1781
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשע"ט-2019 1781
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 1781
החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 1782
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 1782
12345678910...