קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 96 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8250| התשעט| תאריך פרסום: 22-07-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון), התשע"ט-2019 3512
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - סכנין - שכונה צפון מערבית), התשע"ט-2019 3513
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול רשויות מקומיות) (הוראת שעה מס' 4), התשע"ט-2019 3514
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (הוראת שעה) (מס' 7), התשע"ט-2019 3514
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 64), התשע"ט-2019 3515
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 65), התשע"ט-2019 3516
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019 3516
הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) (מס' 5), התשע"ט-2019 3517
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בנייה), התשע"ט-2019 3517
חוברת 8249| התשעט| תאריך פרסום: 22-07-2019
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019 3508
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 3508
הוראות בנק ישראל (ריבית על גירעונות בנזילות) (תיקון), התשע"ט-2019 3510
חוברת 5248| התשעט| תאריך פרסום: 21-07-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019 3504
תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) (תיקון), התשע"ט-2019 3504
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - פוריידיס - שכונה מערבית) (מס' 2), התשע"ט-2019 3505
תיקון טעות
חוברת 8247| התשעט| תאריך פרסום: 17-07-2019
צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 3500
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 8), התשע"ט-2019 3501
אכרזת (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 18), התשע"ט-2019 3501
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 19), התשע"ט-2019 3502
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשע"ט-2019 3502

חוברת 8246| התשעט| תאריך פרסום: 15-07-2019
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (הוראת שעה) (מס' 6), התשע"ט-2019 3492
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער הקשת הגדולה) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 3492
הודעת הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים), התשע"ט-2019 3492
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) (מס' 2), התשע"ט-2019 3497
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 3), התשע"ט-2019 3497
תיקון טעות


חוברת 8245| התשעט| תאריך פרסום: 10-07-2019
צו בנק ישראל (מידע בעניין יתרות ניירות ערך), התשע"ט-2019 3480
צו בנק ישראל (מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל)(תיקון), התשע"ט-2019 3486
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשע"ט-2019 3487
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 63), התשע"ט-2019 3487
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 7), התשע"ט-2019 3488
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער דבוריה) (תיקון), התשע"ט-2019 3488
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער סחנין) (תיקון), התשע"ט-2019 3489
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 4), התשע"ט-2019 3489
חוברת 8244| התשעט| תאריך פרסום: 08-07-2019
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 7), התשע"ט-2019 3464
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 8), התשע"ט-2019 3470
כללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון מס' 4), התשע"ט-2019 3477
חוברת 8243| התשעט| תאריך פרסום: 03-07-2019
צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (מעבר חצור), התשע"ט-2019 3462
חוברת 8242| התשעט| תאריך פרסום: 02-07-2019
תקנות הטיס (רעש כלי טיס) (תיקון), התשע"ט-2019 3460
תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019 3460
חוברת 8241| התשעט| תאריך פרסום: 01-07-2019
תקנות העיצובים (תיקון), התשע"ט-2019 3458
צו לעידוד השקעות הון (קביעת נכס לא מוחשי מוטב), התשע"ט-2019 3458
12345678910