קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 114 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8223| התשעט| תאריך פרסום: 21-05-2019
הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו), התשע"ט-2019 3252
חוברת 8222| התשעט| תאריך פרסום: 20-05-2019
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ט-2019 3244
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3244
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3245
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ט-2019 3245
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3246
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ט-2019 3246
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס' 9), התשע"ט-2019 3247
אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשע"ט-2019 3249
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (מס' 2), התשע"ט-2019 3249
חוברת 8221| התשעט| תאריך פרסום: 20-05-2019
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי עמק האלה, לפי תכנית מס' 102-0158220), התשע"ט-2019 3240
הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט-2019 3241
חוברת 8220| התשעט| תאריך פרסום: 19-05-2019
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי), התשע"ט-2019 3232
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס' 8), התשע"ט-2019 3236
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשע"ט-2019 3238
חוברת 8219| התשעט| תאריך פרסום: 14-05-2019
צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (סייגים לתחולה במערכת הביטחון), התשע"ט-2019 3228
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3230
חוברת 8218| התשעט| תאריך פרסום: 13-05-2019
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הר חרת, לפי תכנית מס' י/מי/1), התשע"ט-2019 3220
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל שורק הרחבה, לפי תכנית מס' י/מי/1), התשע"ט-2019 3221
הודעת שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ט-2019 3222
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשע"ט-2019 3225
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (שיעור קנס), התשע"ט-2019 3226
חוברת 8217| התשעט| תאריך פרסום: 12-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 59), התשע"ט-2019 3216
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 60), התשע"ט-2019 3216
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 61), התשע"ט-2019 3217
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 14), התשע"ט-2019 3217
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 15), התשע"ט-2019 3218
חוברת 8216| התשעט| תאריך פרסום: 12-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3208
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט-2019 3211
חוברת 8214| התשעט| תאריך פרסום: 02-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות) (ארגון התמיכה והרכש של נאט"ו (NSPO)), התשע"ט-2019 3192

חוברת 8215| התשעט| תאריך פרסום: 02-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים), התשע"ט-2019 3200
תקנות השידור הציבורי הישראלי (הסדרה של השימושים בהפקות מקומיות קנויות), התשע"ט-2019 3201
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הדום השומרון, לפי תכנית מס' 424-0100032), התשע"ט-2019 3203
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גבעות צפית, לפי תכנית מס' 3/251/02/6), התשע"ט-2019 3204
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת צרטה, לפי תכנית מס' 424-0100032), התשע"ט-2019 3205
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 58), התשע"ט-2019 3206
12345678910...