קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 114 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8221| התשעט| תאריך פרסום: 20-05-2019
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי עמק האלה, לפי תכנית מס' 102-0158220), התשע"ט-2019 3240
הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט-2019 3241
חוברת 8220| התשעט| תאריך פרסום: 19-05-2019
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי), התשע"ט-2019 3232
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס' 8), התשע"ט-2019 3236
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשע"ט-2019 3238
חוברת 8219| התשעט| תאריך פרסום: 14-05-2019
צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (סייגים לתחולה במערכת הביטחון), התשע"ט-2019 3228
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3230
חוברת 8218| התשעט| תאריך פרסום: 13-05-2019
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הר חרת, לפי תכנית מס' י/מי/1), התשע"ט-2019 3220
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל שורק הרחבה, לפי תכנית מס' י/מי/1), התשע"ט-2019 3221
הודעת שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ט-2019 3222
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשע"ט-2019 3225
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (שיעור קנס), התשע"ט-2019 3226
חוברת 8217| התשעט| תאריך פרסום: 12-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 59), התשע"ט-2019 3216
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 60), התשע"ט-2019 3216
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 61), התשע"ט-2019 3217
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 14), התשע"ט-2019 3217
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 15), התשע"ט-2019 3218
חוברת 8216| התשעט| תאריך פרסום: 12-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 3208
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט-2019 3211
חוברת 8214| התשעט| תאריך פרסום: 02-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות) (ארגון התמיכה והרכש של נאט"ו (NSPO)), התשע"ט-2019 3192

חוברת 8215| התשעט| תאריך פרסום: 02-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים), התשע"ט-2019 3200
תקנות השידור הציבורי הישראלי (הסדרה של השימושים בהפקות מקומיות קנויות), התשע"ט-2019 3201
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הדום השומרון, לפי תכנית מס' 424-0100032), התשע"ט-2019 3203
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גבעות צפית, לפי תכנית מס' 3/251/02/6), התשע"ט-2019 3204
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת צרטה, לפי תכנית מס' 424-0100032), התשע"ט-2019 3205
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 58), התשע"ט-2019 3206
חוברת 8213| התשעט| תאריך פרסום: 01-05-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת), התשע"ט-2019 3180
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס' 6), התשע"ט-2019 3182
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים) (הוראת שעה) (מס' 7), התשע"ט-2019 3184
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019 3186
תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר ביטוחי חלופי לתשלום פיצויים) (תיקון), התשע"ט-2019 3186
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 13), התשע"ט-2019 3186
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התשע"ט-2019 3187
הודעת הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר מרבי), התשע"ט-2019 3189
חוברת 8212| התשעט| תאריך פרסום: 29-04-2019
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - פוריידיס - שכונה מערבית), התשע"ט-2019 3172
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - ערערה - מתחם דרומי), התשע"ט-2019 3173
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - ג'סר א–זרקא מערב), התשע"ט-2019 3174
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - רחובות - מתחם דרומי), התשע"ט-2019 3175
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 52), התשע"ט-2019 3176
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 53), התשע"ט-2019 3176
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 54), התשע"ט-2019 3176
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 55), התשע"ט-2019 3177
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 56), התשע"ט-2019 3178
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 57), התשע"ט-2019 3178
12345678910...