ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר נמשך פרק זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 200 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8355| התשעט| תאריך פרסום: 23-07-2019
מינוי ממלא מקום נציג ראש הממשלה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 13150
הודעה על מינוי גנזת לפי חוק הארכיונים 13150
חידוש מינוי לוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי לפי תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות) 13150
הטלת תפקיד של פוסקת בקניין רוחני לפי חוק הפטנטים, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], פקודת הפטנטים והמדגמים וחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים 13150
חידוש מינוי יושבת ראש ועדת הערר לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית ובתי דין מינהליים 13150
מינוי יושב ראש וממלא מקום יושב ראש ועדת משמעת לפי חוק רואי חשבון 13150
מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וגופים מבוקרים לפי חוק שירות המדינה (משמעת) ...13151
מינוי נציג שר המשפטים במועצת הרשות לפיתוח ירושלים 13151
הודעה על מינוי חבר במועצה לענייני גז טבעי 13151
הודעה על מינוי חברה במועצה לניסויים בבעלי חיים לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) 13151
הודעות בדבר רישום ובקשות לרישום זכויות מטפחים לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים 13151
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 13155
הודעות מאת הציבור 13158
חוברת 8354| התשעט| תאריך פרסום: 23-07-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 13138 הודעות מאת הוועדות המקומיות 13147
חוברת 8353| התשעט| תאריך פרסום: 22-07-2019
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לתמיכה במוסדות מוכרים להתמחות ברפואת שיניים 13118
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור המפעילים תכנית לבריאות השן לנזקקים 13120
מינוי יושבי ראש לוועדות הבחירות האזוריות לפי חוק הבחירות לכנסת 13121
הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) 13122
הודעה על מיזוגי חברות לפי חוק התחרות הכלכלית 13123
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 13127
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2019 13128
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 13131
הודעות מאת הציבור 13133
חוברת 8352| התשעט| תאריך פרסום: 22-07-2019
הודעות מאת הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה 13106
חוברת 8351| התשעט| תאריך פרסום: 22-07-2019
מינוי מפקח על רישום מקרקעין 13086
הודעה בדבר אזור פעולה של הרשמות לענייני ירושה 13086
הודעות בדבר מינוי חברים לוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה (אצבע הגליל, בקעת בית הכרם, גליל מזרחי, גליל עליון, לב הגליל, מבוא העמקים, שפלת הגליל) 13086
הודעה על הסמכה בסמכויות מנהל לפי חוק הטיס 13087
הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 13088
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 13088
הודעות מאת הציבור 13092
חוברת 8350| התשעט| תאריך פרסום: 21-07-2019
חידוש מינוי נציג ציבור בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגית 13074
הודעות על חידוש הסמכות לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה 13074
מינוי פקח לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 13076
מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים 13076
הודעה בדבר העברת הליכים שעניינם עבירות תעבורה לפי חוק בתי המשפט 13076
הסמכת מפקחים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 13076
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 13077
הודעה בדבר סיום השעיית חבר מלשכת עורכי הדין 13077
הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה 13077
הודעות על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (חולון, שדרות) 13078
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 13078
הודעות מאת הציבור 13079
חוברת 8349| התשעט| תאריך פרסום: 21-07-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 13046 הודעות מאת הוועדות המקומיות 13071
חוברת 8348| התשעט| תאריך פרסום: 21-07-2019
הסמכת מפקחים בכירים לפי חוק התכנון והבנייה 13022
הסמכות מפקחים לפי החוק האמור 13022
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור 13023
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 13027
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 13030
הודעות מאת הציבור 13030
חוברת 8347| התשעט| תאריך פרסום: 18-07-2019
מינוי רשם הוצאה לפועל 13002
הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת 13002
הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק הבחירות לכנסת 13002
הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושתיים לפי החוק האמור 13002
תמציות תקציב של עיריות לשנות הכספים 2018 ו–2019 (לוד, גבעת שמואל, יבנה, רמלה) 13002
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 13005
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 13006
הודעות מאת הציבור 13006
חוברת 8346| התשעט| תאריך פרסום: 17-07-2019
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 12990
הודעה על מיזוגי חברות 12990
הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 12991
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 12992
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 12999
12345678910...