ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר נמשך פרק זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 200 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8242| התשעט| תאריך פרסום: 19-05-2019
הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית 10804
בקשות לפירוק חברות על ידי בית משפט 10806
הודעות מאת הציבור 10806
חוברת 8241| התשעט| תאריך פרסום: 16-05-2019
הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים 10784
הודעה על עצירת ההכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי 10784
הוראות שר האנרגיה לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017 10784
הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים 10786
הסמכות לפי חוק איסור הלבנת הון 10787
הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס 10790
מינוי מפקחים לפי חוק התקנים 10790
הודעות מאת הציבור 10790
תיקון טעות
חוברת 8240| התשעט| תאריך פרסום: 16-05-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעה מאת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור 10760 הודעות מאת הוועדות המחוזיות 10760 הודעה מאת הוועדה המקומית 10780
חוברת 8239| התשעט| תאריך פרסום: 15-05-2019
הודעות בדבר הכנת תכניות לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים -
תת"ל/13/א/1 - מסילה נהר הירדן 10752
תת"ל 105 - מיתקן תרמי אורון 10754
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור 10755
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 10755
הודעות מאת הציבור 10757
חוברת 8238| התשעט| תאריך פרסום: 14-05-2019
הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט 10740
הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 10740
אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף 10740
הודעות מאת הציבור 10743
חוברת 8237| התשעט| תאריך פרסום: 14-05-2019
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הביטחון למוסדות ציבור המסייעים לחיילים אשר עברו
אירועי לחימה במהלך שירותם הצבאי 10732
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 10734
הודעות מאת הציבור 10735
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 10738
חוברת 8236| התשעט| תאריך פרסום: 14-05-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 10692 הודעות מאת הוועדות המקומיות 10729
חוברת 8235| התשעט| תאריך פרסום: 14-05-2019
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 10676
הודעת הסדר במקרקעין 10676
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 10676
הודעות מאת הציבור 10683
חוברת 8234| התשעט| תאריך פרסום: 13-05-2019
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 10660 הודעות מאת הוועדות המקומיות 10662
חוברת 8233| התשעט| תאריך פרסום: 13-05-2019
הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין 10632
הסמכה בסמכות המנהל לפי חוק הטיס 10632
הודעה בדבר בקשה לביטול רישום זכות מטפחים 10632
כתב הסמכה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (חיפה) 10632
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 10633
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 10649
הודעות מאת הציבור 10652
12345678910...