ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 10 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2796| התשפ| תאריך פרסום: 02-06-2020
חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) 46
חוברת 2795| התשפ| תאריך פרסום: 07-05-2020
חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה) 34
תיקון עקיף:
חוק־יסוד: הכנסת - מס' 48
חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020 41
תיקונים עקיפים:
חוק הממשלה, התשס"א-2001 - מס' 13
חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 - מס' 41
חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 - מס' 3
חוברת 2794| התשפ| תאריך פרסום: 24-04-2020
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 30
חוברת 2793| התשפ| תאריך פרסום: 22-04-2020
חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 22
חוברת 2792| התשפ| תאריך פרסום: 07-04-2020
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 213 והוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (קביעת ועדה), התש"ף-2020
חוברת 2791| התשפ| תאריך פרסום: 07-04-2020
חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) 16
חוברת 2790| התשפ| תאריך פרסום: 18-02-2020
חוק שירותי תשלום (תיקון), התש"ף-2020 14
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2020 14
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2020 14
חוברת 2789| התשפ| תאריך פרסום: 12-12-2019
חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019 6
תיקונים עקיפים:
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 - מס' 72
חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 - מס' 26
חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 - מס' 34
חוק הבחירות לכנסת - מס' 73
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 - מס' 6
חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 - מס' 39
חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 - מס' 35
חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 - מס' 40
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014 - מס' 4
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - מס' 26
חוברת 2788| התשפ| תאריך פרסום: 12-12-2019
חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף-2019 4
חוברת 2787| התשפ| תאריך פרסום: 09-12-2019
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 - הוראת שעה), התש"ף-2019 2
תיקון עקיף:
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 - מס' 16