הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 13 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1287| התשעט| תאריך פרסום: 25-12-2018
הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ט-2018 270
חוברת 1286| התשעט| תאריך פרסום: 24-12-2018
הצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018 266
חוברת 1285| התשעט| תאריך פרסום: 24-12-2018
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 212), התשע"ט-2018 262
חוברת 1284| התשעט| תאריך פרסום: 17-12-2018
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 211) (ביטול הוועדה הארצית המייעצת לענייני סיעוד), התשע"ט-2018 258
חוברת 1283| התשעט| תאריך פרסום: 17-12-2018
הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 8), התשע"ט-2018 256
חוברת 1282| התשעט| תאריך פרסום: 17-12-2018
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 16), התשע"ט-2018 254
חוברת 1281| התשעט| תאריך פרסום: 12-12-2018
הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ט-2018 202
חוברת 1280| התשעט| תאריך פרסום: 03-12-2018
הצעת חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) (תיקון), התשע"ט-2018 198
חוברת 1279| התשעט| תאריך פרסום: 03-12-2018
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 194
חוברת 1278| התשעט| תאריך פרסום: 26-11-2018
הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), התשע"ט-2018 186
12