הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 51 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1284| התשעט| תאריך פרסום: 17-12-2018
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 211) (ביטול הוועדה הארצית המייעצת לענייני סיעוד), התשע"ט-2018 258
חוברת 1283| התשעט| תאריך פרסום: 17-12-2018
הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 8), התשע"ט-2018 256
חוברת 1282| התשעט| תאריך פרסום: 17-12-2018
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 16), התשע"ט-2018 254
חוברת 1281| התשעט| תאריך פרסום: 12-12-2018
הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ט-2018 202
חוברת 1280| התשעט| תאריך פרסום: 03-12-2018
הצעת חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) (תיקון), התשע"ט-2018 198
חוברת 1279| התשעט| תאריך פרסום: 03-12-2018
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 194
חוברת 1278| התשעט| תאריך פרסום: 26-11-2018
הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), התשע"ט-2018 186
חוברת 1277| התשעט| תאריך פרסום: 26-11-2018
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018 184
חוברת 1276| התשעט| תאריך פרסום: 26-11-2018
הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 180
חוברת 1275| התשעט| תאריך פרסום: 21-11-2018
הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (חלקה תלת־ממדית), התשע"ט-2018 172
123456