פרסום הודעה ברשומות

 
לרשותכם טופס מקוון למשלוח הודעות.​

מחלקת רשומות שמחה לבשר על שירות חדש: הגשת הודעות על פירוק חברות באמצעות טופס מקוון.
השימוש בטופס המקוון נועד לייעל את תהליך פרסום ההודעות ולקצר את זמן הפרסום.
 

לצורך מילוי הטופס נדרש

 1. כרטיס חכם תקין
 2. דפדפן Explorer גרסה 9 ומעלה
 3. התקנת סרגל כלים של ממשל זמין.

 

הנחיות למשלוח הודעות שאינן באמצעות טופס מקוון

 • יש לשלוח נוסח של הודעה לפרסום בשני עותקים חתומים בחתימת יד של המפרק או של בעל סמכות אחר בחברה, בציון שמם ותפקידם באופן ברור (להורדת דוגמאות של הודעות כאמור בפורמט WORD - ראו בהמשך הדף).
 • יש לצרף מכתב לוואי המבקש את הפרסום, חתום בחתימת יד מקורית של מבקש הפרסום.
 • הודעה על כינוס אסיפה סופית יש לשלוח, לפי האמור לעיל, חודשיים לפחות לפני המועד שנקבע לאסיפה.
 • את ההודעה על צרופותיה יש לשלוח בדואר למערכת רשומות, משרד המשפטים, רח' בית הדפוס 22, ת.ד. 34357, ירושלים 9134301​. 

 

עלות פרסום ע"פ סוג הודעה

 1. הודעה על כינוס אסיפה סופית, עלות פרסום ההודעה 124 ₪ - יש לצרף קבלה על תשלום.
 2. הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק, עלות פרסום ההודעה 124 ₪ - יש לצרף קבלה על תשלום.
 3. הודעה על בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט, עלות פרסום 378 ₪  - יש לצרף קבלה על תשלום.
 4. הודעה על שינויים בשותפויות, עלות הודעה על שינוי ראשון 124 ₪
  על כל שינוי נוסף באותה הודעה עוד 66 ₪.

 

אמצעי תשלום

 1. תשלום באמצעות אתר האינטרנט - בשרת התשלומים הממשלתי ולהדפיס קבלה
 2. תשלום בנק הדואר - לחשבון 0-24096-9.
  שוברי תשלום לצורך תשלום בבנק הדואר, יישלחו בדואר על פי בקשה: בטל' 02-6549333.

 

דוגמאות להודעות

תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ   תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
דוגמה להודעה בדבר פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר   קובץ וורד26-02-201506-10-2016
דוגמה להודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

פשיטת רגל ופירוק חברה. חברות ועסקים

קובץ וורד16-05-200617-06-2013
דוגמה להודעה בדבר בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

פשיטת רגל ופירוק חברה. חברות ועסקים

קובץ וורד24-03-200917-06-2013
דוגמה להודעה על אסיפה כללית סופית

פשיטת רגל ופירוק חברה. חברות ועסקים

קובץ וורד16-05-200617-06-2013
מכתב נלווה לתקנות הנשלחות לפרסום מאת היועץ המשפטי של המשרד המתקין את התקנות אל הממונה על חקיקת המשנה במשרד המשפטים

פשיטת רגל ופירוק חברה. חברות ועסקים

קובץ PDF31-08-200517-06-2013