אודות

 

​תחום הרשומות אמון על הפרסום הרשמי של הממשלה. 

באתר זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "רשומות" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות, וכן את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 2.3100 - "חקיקת משנה: נוהל והנחיות", ומדריך לניסוח הצעות חוק וחוקים שהוכן במחלקת נוסח החוק.​


סוגי הפרסומים המחוייבים בפרסום על פי חוק: