כתובת חדשה לשליחת דואר לרשומות

 
|08/04/2018 |

דואר לרשומות יש לשלוח לכתובתנו החדשה: משרד המשפטים, מערכת רשומות, בית הדפוס 22, ת.ד 34357, ירושלים 9134301.​