הודעה למנויי רשומות

 
|11/02/2018 |

​החל מ-01.03.18 ההפצה עוברת לחברת "המשקם" נציגי החברה ייצרו קשר עם המנויים

​החל מ-01.03.18 ההפצה עוברת לחברת "המשקם" נציגי החברה ייצרו קשר עם המנויים