מדריך לניסוח חקיקה

 
​המדריך לניסוח חקיקה שהוכן במחלקת נוסח החוק במשרד המשפטים, נועד להדריך משפטנים במשרדי הממשלה וכל מי שעוסק בניסוח חקיקה, בנפתולי הליך ההכנה והניסוח של הצעות חוק וחוקים.

​המדריך כולל את העקרונות המנחים והכללים העיקריים בניסוח הצעות חוק וחוקים, וכן הנחיות בענייני לשון ושימוש במונחים.

 

​