שינוי שם

מהות השירות

​שינוי שם של שותפות חוץ.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על שינוי בפרטי שותפות
 1. טופס ההודעה על שינוי בפרטי שותפות ייחתם בחתימת יד מקורית של שותף מורשה החתימה, ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר זיהוי). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר זיהוי).
 2. אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו"ד/רו"ח/נוטריון ציבורי.
 3. יש לציין בהודעה את התאריך המלא שבו החליטה השותפות על שינוי שמה.
 4. ההודעה תימסר על-ידי תושב ישראל המורשה לקבל בשביל השותפות כתבי בי-דין והודעות שיש להמציא לשותפות, תוך ציון שמו המלא ומענו.
 5. השם החדש בשפה הזרה יתורגם פונטית גם לשם בעברית.
 
 • תעודת שינוי השם מארץ המוצא  מאושרת באפוסטיל

טפסים


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים,  רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

על השותפות להגיש מסמכים מקוריים בלבדובשפה הרשמית, למעט תעודת שינוי השם מארץ המוצא.

 

אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם השותפויות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם השותפויות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק השותפות, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.