שינוי בסוג התחייבות שותף (משותף כללי לשותף מוגבל ולהיפך)