שינוי כתובת שותפות ופרטי יצירת קשר של שותפות

מהות השירות

שינוי במען (מקום העסקים העיקרי) של שותפות כללית/מוגבלת.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​הודעה על שינוי בפרטי שותפות

 1. טופס ההודעה על שינוי בפרטי שותפות ייחתם בחתימת יד מקורית של שותף מורשה חתימה, ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר ת"ז). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר ת"ז).
 2. יש לציין בהודעה את הכתובת המלאה הכוללת: רחוב, מספר וישוב. ת.ד. ומיקוד אינם מהווים כתובת מלאה.

לתשומת ליבכם: באפשרותכם לקבל תעודות ואישורים על ביצוע דיווחים לכתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של השותפות.
לשם כך, עליכם לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני באמצעות טופס הודעה על שינוי פרטי שותפות.​

טפסים


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על השותפות להגיש מסמכים מקוריים בלבדובשפה הרשמית. 

 

אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם השותפויות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם השותפויות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק השותפות, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.