הפקת נסח שותפות

 

  • נסח שותפות והמידע הכלול בו אינו מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם השותפויות ואינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור.​​
  • ניתן לאחזר את הנסח​ שהוזמן עד כשבועיים לאחר התשלום.
  • לתשומת ליבכם, הנסח המאוחזר יהיה זהה בתוכנו לנסח שהופק במועד התשלום.
  • הפקת נסח מעודכן כרוכה בתשלום נוסף.