מצב טיפול בפנייתכם לרשם

 

​באמצעות אתר זה ניתן להתעדכן מה מצב הטיפול בפניה שהתקבלה אצל הרשם.


באמצעות הקשת שם השותפות או מספרה ניתן לקבל את הפרטים הבאים:

  • סוג הבקשה
  • מספר הבקשה
  • תאריך הבקשה
  • תאריך קליטת הבקשה
  • תאריך טיפול בבקשה
  • סטאטוס הטיפול