פרטי מפלגה

 
שם מפלגה:
הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
מספר מפלגה:
59-900002-3
טלפון:
03-6210605 03-6210666 03-6210703
תאור קצר:


מטרות המפלגה :

ריכוז העם היהודי בארץ-ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת, טיפוח האהבה לארץ ישראל בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי.

שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ-ישראל כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.

קיום ריבונות המדינה ובטחונה ושלום אמת עם שכנינו.

השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל בחינוך ובחיי המדינה, שמירת ערכי המוסר וטוהר המידות והקמת חברת איכות בארץ ישראל.

קיום משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש מצפון, חרות הפרט, שיוויון זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפלייה על רקע מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה.

שילוב אוכלוסיית המיעוטים במערכות המדינה והתנועה.

ביצורה הכלכלי של המדינה ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולכינון משק חופשי
תחרותי הנושא את עצמו והמבוסס שח יוזמה חופשית, והימנעות הממשלה, ככל הניתן, ממעורבות במשק.

טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות המצוקה.

אחריות ממלכתית לרמה סבירה של ביטחון הפרט, חינוך, בריאות, תעסוקה ואיכות הסביבה.

כתובת:
המלך ג'ורג' 38 תל אביב