רשימת מועמדים לכנסת

מהות השירות

​הודעה על רשימת מועמדים לכנסת.

המסמכים הדרושים והנחיות

 

הודעה על רשימת מועמדים לכנסת

 1. יש להגיש לרשם את רשימת המועמדים, בכתב.
 2. הרשימה תיחתם בידי בא-כוחה של המפלגה או בידי ממלא מקומו. יש להגיש מסמכי מקור.
 3. רשימת המועמדים תכיל לא יותר מ-120 שמות של אנשים, הזכאים להיבחר ושהסכימו להכללת שמם ברשימה. השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי.
 4. רשימת המועמדים תפרט את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומענו.

 

 • על פי האמור בחוק הבחירות לכנסת, מועמדי מפלגה בבחירות לכנסת יקבעו בהליך שיוגדר בתקנון המפלגה. 
 • ההודעה תוגש לרשם בתוך 10 ימים מקביעת רשימת המועמדים.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30