שינוי תקנון

מהות השירות

שינוי תקנון מפלגה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • מכתב מפורט


  מכתב המפרט את תאריך שינוי התקנון ומהותו, חתום על-ידי מי שהוסמך לכך בידי המפלגה. 
 • תקנון מעודכן


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

​עד 5 ימי עבודה ממועד קבלת הדיווח.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור.
 • מפלגה חייבת להודיע לרשם על כל שינוי בתקנונה.
 • הרשם ירשום את שינוי התקנון בפנקס המפלגות.
 • למפלגה יישלח אישור דבר קבלת הדיווח על שינוי תקנון המפלגה ורישומו, בדואר רשום וכן בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.