שינוי מען

מהות השירות

שינוי מען מפלגה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

הודעה בכתב

 • מכתב המפרט את המען החדש המלא של המפלגה (שם הרחוב, מספר בית, עיר, מיקוד, תיבת דואר ככל שיש), מיד עם התרחשות השינוי.
 •  על המכתב להיות בחתימת מי שהוסמך לכך בידי המפלגה. 
 •  יש לדווח לרשם המפלגות, באופן דומה, על כל שינוי במספר הטלפון, במספר הפקסימיליה ובכתובת  הדואר האלקטרוני  של  המפלגה.    


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

​עד 5 ימי עבודה ממועד קבלת הדיווח.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור.
 • מפלגה חייבת להודיע לרשם על כל שינוי במענהּ.
 • הרשם ירשום את שינוי המען בפנקס המפלגות.
 • למפלגה יישלח אישור דבר קבלת הדיווח על שינוי מען המפלגה ורישומו, בדואר רשום וכן בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.