שירותים

 
איתור שירותים מהיר
תוצאות 10-1 מתוך 15 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 15 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדשם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכתובת URL  
בקשה לרישום מפלגהרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
דיווח על בא-כוח המפלגה ומ"מ לעניין רשימת מועמדיםרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
הגשת רשימת מועמדים לכנסתרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
הודעה על בחירות מקדימות במפלגהרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספייםרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
התנגדות לרישום מפלגהרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגהרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
מידע מקוון על מפלגות רשומותרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
עיון במסמכים של מפלגהרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
פירוק מפלגה בצו בית משפטרשם המפלגותקובץ מסמך לדף השירות
 
12
הבא לדף אחרון