עיון במסמכים

מהות השירות

​עיון במסמכים.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

  • ​טופס בקשה לעיון במסמכים


    יש למלא את הטופס הרלוונטי (כמצוין מטה) על כל פרטיו, בהקלדה במחשב ולהגישו מודפס. 
  • אישור על תשלום אגרת עיון


    התשלום עבור אגרת עיון מתבצע באמצעות שרת התשלומים שבאתר, או באמצעות בנק הדואר, לאחר קבלת שובר תשלום מתאים במשרדי היחידה.


אפשרויות לקבלת השירות

קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.

בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

 

משלוח בדואר רשום:
רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.

דואר אלקטרוני
לכתובת  miflagot@justice.gov.il

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה מקבלת הבקשה.