מידע מקוון על מפלגות רשומות

 

​באפשרותכם לקבל את הפרטים הבאים:

 • שם ומספר המפלגה
 • מטרות המפלגה
 • דרכי יצירת קשר עם המפלגה
 • דוחות - הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים שהוגשו לרשם המפלגות
​​​​​

איתור מפלגות
הבהרה: אין בהצגת הדוחות לעיון הציבור משום אישור לתקינות הדיווחים
תוצאות 25-1 מתוך 129 תוצאות
תוצאות 25-1 מתוך 129 תוצאות
להרחבהשם מפלגה   מספר מפלגהממויין לפי מספר מפלגה בסדר יורדטלפוןממויין לפי טלפון בסדר יורדכתובתממויין לפי כתובת בסדר יורדדוחותממויין לפי דוחות בסדר יורדדואר אלקטרוניממויין לפי דואר אלקטרוני בסדר יורד
"זה מקומי" – המפלגה המקומית הישראלית59-900110-4 052-8380676הדר 3, חולון (אצל מורן ישראל).pdf הורד קובץ דוח נכסים לשנת 2017 מפלגת זה מקומי_2.pdf
דואר אלקטרוני

​מטרות המפלגה:

א. מפלגת "זה מקומי"
תאפשר ותעודד צמיחה של מנהיגות בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי בישראל.

ב. מפלגת "זה מקומי"
תפעל לחיזוק ושימור אמון הציבור בנבחריו, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, תוך שימת דגש על ערך השקיפות והמינהל התקין.

ג. מפלגת "זה מקומי"
תעודד דמוקרטיה השתתפותית בקרב אזרחי מדינת ישראל.

"אני ואתה – מפלגת העם הישראלית"59-900109-603-5466170 פקס: 03-5466171דה וינצ'י לאונרדו 13, ת"ד 50499, תל אביב-יפו (אצל עו"ד אלון גלעדי)pdf הורד קובץ מפלגת אני ואתה,מפלגת העם הישראלי דוח נכסים 2017
דואר אלקטרוני

א. להחליף את שלטון ההון והלאומנות בשלטון הפרט והעם.
ב. לקדם את זכות העם להיבחר באמצעות המפלגה והתקשורת.
ג. לעשות צדק חברתי אמיתי באמצעות: חירות ושוויון חברתי-כלכלי במעמד שווה, מערך חדש ברשויות הציבור, שוק חופשי-חברתי ותיקון מבנה ההפרטות.
ד. ליזום פעולות למען שלום ובטחון ישראל היהודית והדמוקרטית גם יחד.
ה. לאחד את המעמדות הנמוכים והבינוניים בישראל ללא הבדל דת, גזע, מין ועדה.

 

אגודת החרדים – דגל התורה59-900010-603-9409010 פקס: 03-9409009מען רשום של המפלגה: רח' כהנמן 86 בני-ברק 5155230; מען למשלוח דואר: ת.ד 375 בני-ברק 5110301 pdf הורד קובץ דוח נכסים והתחייבויות לשנת 2015 אגודת החרדים - דגל התורה -
pdf הורד קובץ דוח נכסים והתחייבויות לשנת 2014 מפלגת אגודת החרדים - דגל התורה
pdf הורד קובץ דוח נכסים והתחייבויות לשנת 2013 אגודת החרדים - דגל התורה
pdf הורד קובץ דוח נכסים והתחייבויות לשנת 2012 אגודת החרדים - דגל התורה
pdf הורד קובץ אגודת החרדים - דגל התורה הודעה על דוח כספי
pdf הורד קובץ מפלגת דגל התורה דוח כספי 2017
pdf הורד קובץ מפלגת דגל התורה דוח נכסים 2017
דואר אלקטרוני

מטרות המפלגה:

 1. לייצג את ציבור שומרי התורה בישראל, במוסדות השלטון- ממשלה, כנסת, רשויות מקומית, כדי לשמור ולהשיג את הצרכים המיוחדים של ציבור זה בכל שטחי החיים ולמנוע הפליה לרעה של הציבור החרדי.
 2. להשפיע על החברה בישראל, לשמור על אורח חיים יהודיים ע"פ תורתנו הקדושה בדרכים חינוכיות ובפעולות דמוקרטיות.
 3. להרבות בהפצת תורה, תיקון המידות ויראת שמים. לקרב כל יהודי החפץ בכך ללימוד תורה וקיום מצוות.
 4. לחנך לדרכי הגינות, יושר ואמת בין אדם לזולתו, בין היחיד לציבור ובין הציבור ליחיד.​
אהבת ישראל59-900051-0       דואר אלקטרוני

מטרות המפלגה :

1.עשייה למען קירוב לבבות, איחוי הקרע בין יהודים דתיים ליהודים חילוניים, בין עדות המזרח ליתר גוני העם ובין יהודים לערבים.

2.שמירה ופיתוח ערכיה השורשיים והנצחיים של מסורת ישראל בארץ ובתפוצות.

3.עשייה לחיזוק החינוך היהודי ומורשתו, מניעת סכנת התבוללות, הרחבת ההתיישבות בגבולותיה של א"י שנתינה לעם ישראל בשבועה לאבותינו.

4.תפעל למען ירושלים מאוחדת לנצח כבירת ישראל.

5.מתן שיוויון הזדמנויות שווה בחינוך והשכלה גבוהה פתרון בעיות האבטלה כיעד מרכזי במדיניות הפנים חברתית במדינת-ישראל לכל שכבות בעם בהליך היומיומי של קבלת ההחלטות הקובעות את מהלך חיי אזרחי המדינה.

6.שמירה על הסטטוס קוו הקיים בין דתיים לחילוניים.

7.פעילות למען שיוויון זכויות לכל אזרחי המדינה על כל גווניהם הדתיים והעדתיים ללא הבדל דת, גזע ומין.

8.שאיפה להגיע להסכמי שלום עם שכנינו תוך כינון שלום אמת ויחסים המושתתים על ביטחון.​

אופק חדש - מפלגת מרכז ערבית59-900121-1 טלפון משרד: 03-5665005, פקס: 03-5665015 נייד: 054-4451707 שדרות רוטשילד 49, תל אביב 65784, אצל עו"ד איתי ברפמן.   דואר אלקטרוני
מטרות המפלגה:
 1. שיפור מעמדם של אזרחי ישראל הערביים ושילובם במדינת ישראל.
 2. השתלבות בפוליטיקה הישראלית לרבות שותפות אפשרית בכל ממשלה.
 3. קידום תכנית מתאר ארצית כבסיס לפתרון מצוקת הדיור במגזר הערבי. 
 4. שדרוג מערכת החינוך והשוואת התוצאות שלה לממוצע הכללי הישראלי.
 5. קמת אזורי תעסוקה ושילוב אזרחי ישראל הערבים בכלכלת ישראל.
 6. קידום תכנית אב רב שנתית לסגירת הפערים בתחום התשתיות במגזר.
 7. גיבוש תכנית בלתי מתפשרת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.
 8. גיבוש תכנית מקיפה לקידום מעמד הנשים בחברה הערבית הישראלית.
 9. לשמש גשר לפיו​ס היסטורי בין שני העמים ולשלום עם מדינות ערב.

אור59-900080-9050-5900974ת"ד 1019 קרית טבעון 36015   דואר אלקטרוני

מטרות המפלגה :

1.הפרדת מוסדות הדת מהמדינה.

2.שוויון מלא בזכויות ובחובות לכל האזרחים.

3.העצמה מרבית של חירויות הפרט.
 
4.שיקום האמון ותחושת השיתוף בין כל האזרחים
 
5.חינוך חובה חינם לכלל אזרחי המדינה, אשר ינחיל ערכי הומיניזם, תבונה, מדע, חירות ונאמנות למדינה, תוך שיקום עקרונות השוויון והדמוקרטיה בשילוב עם ערכי מסורת רב תרבותית.​

 
אח"י ארץ חברה יהדות59-900067-603-9330797, נייד 050-6932020רח' שמעיה 26/9, אלעד, אצל משפחת נתן.pdf הורד קובץ מפלגת אח"י- דוח נכסים לשנת 2018
דואר אלקטרוני

מטרות המפלגה :

1.איחוד הכוחות בציונות הדתית (העמדת אלטרנטיבה להנהגת המדינה).

2.טיפול בשכבות מצוקה בעם ובעניינים חברתיים.

3טיפוח מערכת החינוך בישראל. חיזוק החינוך הדתי-לאומי והתורני-לאומי בישראל.

4.חיזוק ההתיישבות בכל ארץ ישראל ושקידה על בטחון המדינה.

5.החזרת האמון בפוליטיקה הישראלית. שילוב ערכים יהודים ואוניברסליים במערכת הפוליטית.​

אחי ישראלי - החיבור הוא הסיפור59-900115-3 0506205816ביצרון 6094600, ת.ד 173   דואר אלקטרוני

מטרות המפלגה:

 1. מפלגת "אחי ישראלי – החיבור הוא הסיפור"
  הינה בית פוליטי חדש המבוסס על פוליטיקה של טוב משותף - מתינות, כבוד הדדי וחתירה להסכמות. המפלגה תרתום אנשי עשייה מצדדים שונים של החברה הישראלית למהלך פוליטי משותף. בראייתנו "שונות היא כוח - והחיבור זה הסיפור".
 2. לפעול לקידום אסטרטגיה חברתית-כלכלית-סביבתית משותפת, המבוססת על צמיחה מכלילה ותכליתה שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וקיום בכבוד לכל אזרח ואזרחית. בראייתנו החינוך הוא ערך יסודי ומכשיר מרכזי לשינוי חברתי, ונתמקד בו. אנו רואים בקידום הנגב והגליל יעד מרכזי באסטרטגיה זו. נקדם תכנית לתיקון חברתי שתתעדף את הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.
 3. לפעול לקידום החיים המשותפים בישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. לאפשר לקהילות השונות לשמר את זהותן מתוך הכרה באחר, כבוד הדדי והקפדה על "אי כפייה".
 4. לפעול על פי הערך "בקש שלום ורדפהו": לצד ביצור ביטחונה של ישראל, נפעל באופן יזום ומחדש לקידום הסכם שלום והסדרים לסיום הסכסוך עם שכנינו, תוך הבנת הצורך בפשרות משני הצדדים.
 5. לפעול למיגור השחיתות האישית והמוסדית בישראל.
 6. המפלגה רואה בשיתוף הציבור עקרון יסוד לדרך התנהלותה. תקנון המפלגה ודרך קבלת ההחלטות בה יבטאו גישה של "מנהיגות משתפת".
  ​​
 אחים אנחנו59-900097-3546520110רח' אנוסי משהד 3/17, ארמון הנציב, ירושלים, אצל דוד אבבה    
אחיעזר – מפלגה דתית מסורתית חברתית59-900075-902-5713660רח' כנפי נשרים 15, בית התאומים, ירושליםpdf הורד קובץ אחיעזר 2010.pdf
pdf הורד קובץ הודעת מפלגה לפי סעיף 25א(א) ו(ב) לחוק המפלגות לשנת 2018
 

מטרות המפלגה :

1.השרשרת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל ע"פ תורת ישראל, חיזוק וביצור החינוך היהודי ומורשתו בישראל ובגולה.

2.טיפוח הזהות היהודית ופעולות לקירוב לבבות וליצירת גשר של הבנה וסובלנות בין כל חלקי החברה בדרכים חינוכיות ובפעולות דמוקרטיות.

3לחנך לדרכי הגינות וניקיון כפיים, יושר ואמת בין אדם לזולתו, בין היחיד לציבור ובין הציבור יחיד.

4.זכות של עם ישראל על פי תורת ישראל, לחיות בגבולות ארצו בשלום ובביטחון לנצח נצחים ולנקוט את האמצעים המותרים על פי החוק כדי להבטיח את שלומו ואחיזתו בארץ ישראל, למנוע ולהסיר כל איום מבית ומחוץ.

5.אכלוס ופיתוח ירושלים בירת ישראל הנצחית, שמירה על אחדותה ועל קדושתה.

6.תכנית כוללת למלחמה בעוני, לטיפוח ולטיפול אפקטיבי בשכבות החלשות ובמשפחות ברוכות ילדים, עידוד הילודה דרך הסברה בתקציב ממלכתי.​

אחריות – לב אחד ורוח חדשה59-900082-502-6233153רח' המלך ג'ורג' 41 ירושלים מיקוד 9107601 אצל עו"ד יעקב חסדאי.pdf הורד קובץ הודעת מפלגה לפי סעיף 25א(א) ו(ב) לחוק המפלגות לשנת 2017
pdf הורד קובץ הודעת מפלגה לפי סעיף 25א(א) ו(ב) לחוק המפלגות לשנת 2018
pdf הורד קובץ אחריות 2010.pdf
דואר אלקטרוני

מטרות המפלגה:

לקדם בדרכי שכנוע והסברה מהפכה ערכית וחוקתית במדינה, שעיקריה יהיו:
 
1.חיזוק כוחו ואחריותו של האזרח
 
2.שיקום הקהילה והרחבת סמכויותיה כבסיס לארגון החברה.
 
3.בניית מערכת פוליטית יעילה הכפופה לערכים ומקימה מנהיגות ראויה.
 
4.טיפוח ערכי הכבוד, האחריות והבחירה בחברה.
 
5.חינוך לערכי היסוד הציוניים של המדינה.​

 
אחריות למייסדים59-900125-20509972996רחוב כורש 7, עפולה, ת"ד 12011.   דואר אלקטרוני
מטרות המפלגה: 

 1. המפלגה תפעל למען זכויות אזרחי מדינת ישראל הותיקים ולצימצום קו העוני בקרב אזרחי מדינת ישראל.
 2. המפלגה תפעל למען העלאת קצבאות הזקנה ומחיה בכבוד לאוכלוסיות מוחלשות.
 3. המפלגה תפעל לייצוג הולם לאוכלוסיות מבוגרות, הגנה צרכנית ומניעת ניצול.
 4. המפלגה תפעל בנושאים חברתיים, בריאות, סיעוד, נושא חברה ופנאי, פתרונות דיור, בקרב אוכלוסיית האזרחים המבוגרים, נכים, ניצולי שואה, גמלאים ואוכלוסיות מוחלשות.​
איחוד בני הברית – (איתיחאד אבנאא אלעהד) בראשות רב חובל בשארה שליאן59-900135-1טלפון משרד: 058-7070091 / 055-2241488, טלפון נייד: 054-5204658, מספר פקס: 04-6576264, רחוב מגידו 34, ת"ד 4808, נצרת עלית 17501.pdf הורד קובץ דו"ח נכסים לשנת 2019
דואר אלקטרוני
מטרות המפלגה:
 1. המפלגה תפעל לשילוב בין מגזרי המיעוט והרוב במדינת ישראל. למען שוויון זכויות והזדמנויות ללא אפליה על רקע מין, גזע, דת, מעמד או השקפת עולם לפי רוח מגילת העצמאות.
 2. המפלגה תגן על חופש הפולחן הדתי ועל זכות בני אדם לחיות על פי אמונתם והשקפת עולמם תוך שמירה על זכות הדדית של האחרים ותפעל למען גישור והבנה בין כלל המגזרים והקהילות.
 3. המפלגה תפעל למען היושר והצדק החברתי בכל התחומים, דבר שיאפשר לכל האזרחים לחיות בכבוד ובביטחון.
 4. המפלגה תחתור לכך שהחינוך יהווה מטרה מועדפת ותעודד פעילויות ספורט ותרבות.
 5. המפלגה תפעל למען שילוב כל העדות, המגזרים והקהילות במרקם החיים במדינת ישראל תוך שמירה על הזהות וזכויות בחלוקה צודקת.

 אלאמל לתע'ייר59-900099-908-9912113רהט, שכונה 17 בית 97, ת"ד 616 מיקוד 85357    
אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי59-900026-204-6455070נצרת איזור תעשיה מיקוד: 16000 ת.ד: 5273pdf הורד קובץ בלד 2010.pdf
pdf הורד קובץ בלד - דוח כספי 2013
pdf הורד קובץ בלד - דוח כספי מרץ 2015
 

מטרות המפלגה:

1.חקיקת חוקה אשר תבטיח דמוקרטיה, פלורליזם פוליטי, צדק חברתי, שוויון, זכויות האדם והאזרח, חופש דת ואמונה ללא כפיה, וביטול כל סוג של אפליה.

2.מדינת ישראל תהיה מדינה לכל אזרחיה.

3.הכרה באזרחים הערביים כמיעוט לאומי הזכאי לניהול עצמי בעניינים תרבותיים המבדילים אותו משאר האזרחים.

4.קידום ופיתוח כלכלי וחברתי של המיעוט הלאומי הערבי.

5.קידום מעמד האשה, והבטחת שוויון בין נשים וגברים.

6.שיתוף פעולה עם הכוחות היהודיים הדוגלים במטרות דומות.

7.פיתרון השאלה הפלסטינית על ביס הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחים שנכבשו מאז 1967, ובירתה ירושלים המזרחית.


8.הקמת סדר איזורי, דמוקרטי, על בסיס שוויון והסכמה בין המדינות והעמים באיזור, וכן סדר עולמי המבוסס על אותם העקרונות.​

 
ארגון הפעולה הדמוקרטי – דע"ם59-900020-5050-7859475, 050-7596492 פקס: 03-5373269העליה 45 תל אביב, ת"ד 35252 תל אביב 61351pdf הורד קובץ דעם 2010.pdf
pdf הורד קובץ report-2013-daam-party.pdf
pdf הורד קובץ דו"ח נכסים לשנת 2018
דואר אלקטרוני


מטרות המפלגה :

1.השגתו של שלום צודק במזה"ת המבוסס על החלטות האו"ם והחוקיות הבינלאומית, אשר עיקרן קובע את הצורך לנסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו ב-1967 והכרה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינתו העצמאית לצידה של מדינת ישראל.

2.פעולה לקראת דמוקרטיזציה של מדינת ישראל והשגת שוויון מלא לאוכלוסיה הערבית.

3.יזמה להקמתה של מסגרת איגוד מקצועית עצמאית שתגן על זכויותיהם ומעמדם של הפועלים בישראל.​

 ארץ חדשה59-900096-5טלפון: 077-7001244 פקס: 077-7050912 רח' המסגר 56, תל אביב 6721422 אצל עו"ד גונן בן יצחקpdf הורד קובץ דוח נכסים לשנת 2017-ארץ חדשה
pdf הורד קובץ דוח נכסים לשנת 2018- ארץ חדשה
דואר אלקטרוני
ארץ ישראל שלנו59-900086-6טלפון: 054-7269862, פקס: 077-3183141אדמורי ויזניץ 7/6 ביתר עלית 90500pdf הורד קובץ מפלגת 'ארץ ישראל שלנו'- דוח נכסים לשנת 2018
דואר אלקטרוני


מטרות המפלגה :

1.ארץ ישראל לגבולותיה המפורטים בתורה, שייכת לעם ישראל, אין אפשרות למסור אפילו שעל אחד ממנה לשלטון זר, בנוסף לזאת, מסירת חלקים מארץ ישראל לערבים, מעמידה בסכנה קיומית מיליוני יהודים.
 
2.לכן אין להצטרף או לתמוך בממשלה, המדברת עם אומות העולם על מסירת שטחים מארץ ישראל, וכ"ש על עקירת ישובים.
 
3.יש ליישב את כל חלקי הארץ, ולחתור למצב בו יוקמו מחדש גם הישובים שנעקרו בעבר.
 
4.תוקדש מלחמת חורמה בטרור, אין לשחרר מחבלים, ואין לסייע לאויב בשום דרך שהיא, כולל בכסף, חשמל, חומרי בניה וכדומה.
 
5.התורה הקדושה, ערכי המוסר והטהרה של היהדות, וחוקי המשפט העברי, יהיו הבסיס הערכי והמוסרי של העם היהודי היושב בציון, ערכים אלו ילמדו גם בכל בתי הספר היהודיים.
 
6.יתוקן חוק השבות באופן שיאמר בו, כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה".
 
7.הממשלה תעודד משפחות ברוכות ילדים, ותסייע להם בקצבאות חודשיות, כפי שהיה נהוג בעבר, כמו"כ תונהג מדיניות רווחה אמיתית כלפי כל סוגי הנזקקים והחלשים.
 
8.הסיוע של הממשלה למוסדות וליחידים, ינתן לכל שכבות הציבור הנאמנים לעם ולארץ, בלי הבדל עדה או מקום מוצא, כולל לבני המיעוטים.
 
9.משרדי הממשלה ישוו בחוק ברור וקבוע, את גובה השתתפותם בחינוך ותרבות תורניים, לזה הניתן לחינוך ותרבות מסוג אחר.​

בט"ח– ביטחון חברתי59-900129-4טלפון נייד: 054-8119773. משרד: 03-9509906. פקס: 03-9509907. רוטשילד 55, ראשון לציון אצל עו"ד אלקריף.   דואר אלקטרוני

המשך חיזוק וביסוס מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושינוי סדר העדיפויות הלאומי למען הציבור בישראל, אך לא רק, בנושאים הבאים:

 • חינוך.
 • מדיניות רווחה.
 • מאבק למען שיוויון נשיאה בנטל בין כל אזרחי ישראל.
 • פיתוח תשתיות לאומיות.
 • חוק, משפט ובטחון פנים, תוך ייעול מערכת אכיפת החוק.
 • מערכת בריאות.
 • ביטחון וחתירה לשלום.
 • מאבק בשחיתות.
ביח"ד בראשות יום טוב סמיה (ביטחונית, יהודית-ישראלית, חברתית-חינוכית, דמוקרטית59-900130-2037504545 מספר פקס: 036490340 טלפון נייד: 0544492386. רחוב בר כוכבא 23, בני ברק משרד עו"ד יורם כהן   דואר אלקטרוני
מטרות המפלגה:
 • ביח"ד הינה מפלגת מרכז לאומי-פרגמטי דמוקרטית. החזון הלאומי בו אנו דוגלים: מדינת ישראל הינה מדינה יהודית-דמוקרטית, המקדשת את החירות ואת שלטון החוק והמשפט
  מדינה חד לאומית הכוללת רוב יהודי מוצק ביחד עם המיעוטים אשר קשרו גורלם עם המדינה, והשואפת לביטחון ושלום בגבולות בטוחים ומוגדרים
  מדינה הדואגת לרווחת תושביה ומקפידה על שוויון הזכויות והחובות של כלל אזרחיה. מדינה המבחינה בתבונה בין דת ומדינה לצד שימורה כביתו היחיד של העם היהודי, תוך כבוד הדדי לאזרחיה שאינם יהודים, ברוח מגילת העצמאות.
 • מפלגה אשר תפעל בכל תחומי הליבה בחיי החברה והמדינה – לא מפלגת נישה.
 • ​בתחום החברתי תתמקד המפלגה בצמצום הפערים החברתיים על ידי הורדת יוקר המחייה, דרישה מכלל תושבי המדינה להשתתף בנטל השרות בצה"ל והשירות הלאומי/אזרחי. תכנית "דור לדור", בה מחד, נדאג לצעירים הכמהים למימוש עצמי בישראל כמדינה שטוב לחיות בה בכל גיל, ומאידך נפעל לשיפור חיי האזרחים הוותיקים הגמלאים והקשישים, לחיים בכבוד. נעמוד על רפורמה בתחום הרפואה הציבורית – מערכת בריאות שתהיה טובה לנחלת הכלל ולא רק לבעלי ממון.
 • בתחום החוסן הביטחוני לאומי נציג באומץ את האמת והעקרונות בנוגע לסוגיה הפלסטינית (תכנית "6 העקרונות"
  אשר תתפרסם במצע המפלגה) ונייצר הרתעה כלפי האויבים מהחוץ, לצד התמקדות בנושאי פנים חברתיים, שהם המנוע העיקרי לאופטימיות אשר לה זקוקים תושבים במדינה.
 • ​בתחום החינוך נדאג להשכלה גבוהה נגישה, לחינוך חינם באמת (ללא הטעיות) ולתקציבי מו"פ כאחוז קבוע מהתל"ג.
 • כשירות לציבור, ניאבק בשחיתות ובכלכלה השחורה ונצמצם את הביורוקרטיה, צעדים אשר יהיו מקור כספי למימון השינויים שנבצע בהפחתת יוקר המחייה (דיור ומוצרי בסיס לקיום) ובקביעת שכר מינימום גבוהה יותר מהקיים.
 • ​בתחום איכות הסביבה והקיימות, נגיע לייצור אנרגיה ש-50% ממנו יתבסס על מקורות של אנרגיות מתחדשות ואלטרנטיביות. נעמוד על החקלאות כערך ולא רק כ"מחיר העגבנייה על השולחן".
 • ​​חתי​רה לאחדות לאומית: מיד עם ההכרזה על יסודה של המפלגה, תצא קריאה אל כל מפלגות המרכז הציוניות לשם חבירה והתמזגות על בסיס דמוקרטי, נטול אגו. תחילה נפנה אל אותם גורמים רלוונטיים שאינם מיוצגים כיום בכנסת ה- 20, ובהמשך אל מפלגות נוספות על מנת להקים גוש לאומי במרכז המפה הפוליטית, אשר יאפשר הקמת קואליציה ללא מפלגות קיצוניות מימין או משמאל.​​
ברית עולם59-900072-604-6750311 506425686ת"ד 296 קיבוץ אפיקים מיקוד 1514800    


מטרות המפלגה :

1.ללכת ביושר, באומץ ובראש מורם אל עבר העתיד.

2.לכבד את מקומו של האדם באשר הוא, ללא הבדל דת, גזע או מין

3ללמוד וללמד את הדומה בין בני האדם לשם יצירת מורשת ראויה עבור ילדינו.

4.לבנות ולבסס כלכלה מתקנת אשר מתקדמת באדם, בבריאותו, באושרו, בהשכלתו, בפרנסתו וברווחתו.

5.לממש העדפה מתקנת ושוויון הזדמנויות ממשי לנשים ולכל הקהילות הסובלות מאפליה.

6.לפתח אורח חיים כלכלי – תעשייתי,חקלאי,אורבאני וכפרי המקפיד על איכות הסביבה ופועל להשבחתה.

7.לעצב תפיסה שמקדשת את השלום, האחריות החברתית, העצמיות האישית והחופש של כל אחת ואחד מאיתנו.

8.ברית עולם מאמינה באנשים, אי לכך נעשה ככל שביכולתנו לפתח את ההון האנושי במדינת ישראל.

9.עשרת הדברות הם הבסיס המוסרי של תנועת ברית עולם.​

גיל – גימלאי ישראל לכנסת59-900029-635611900 35611909דרך השלום 7 א', תל אביב   דואר אלקטרוני


מטרות המפלגה :

1.לקדם ולהעלות את נושא הגימלאיות והגימלאים אל סדר העדיפויות הלאומי של מדינת ישראל, להבטיח זכויותיהם ומעמדם בחוק ולפעול למען שילובם בחברה ובקהילה.

2.לכלול בחוק ביטוח בריאות ממלכתי את האשפוז הסיעודי והשרותים הרפואיים הנדרשים לשמירת בריאותם של הגימלאיות והגימלאים בישראל.

3.לפעול להקצאת משאבים ממלכתיים וציבוריים, להקמת דיור מוגן, בתי אבות, בתי חולים סיעודיים ומרכזי יום וכן להוריד את העלות הכספית עבור הנזקקים להם.

4.לפעול לחקיקת חוק פנסיה ממלכתית ולהטחת מתן קצבאות זקנה לכל הגימלאים, תוך שמירת ערכן הריאלי של הקצבאותף הפנסיה התקציבית והמצטברת לגימלאים ולשאריהם.​

גשר - בראשות אורלי לוי אבקסיס599001229 טלפון: 026408440 פלאפון: 052-3468535הברזל 38 תל אביב pdf הורד קובץ הודעת מפלגה לפי סעיף25א(ג) לשנת 2019
דואר אלקטרוני
​מטרות המפלגה:
 1. הקמת כוח חברתי חדש המחויב לעשייה ציבורית שוחרת טוב ולשיח ציבורי אחראי, פתוח ומכבד.
 2. 5 הממי"ם - מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא: עמידה על 5 הממי"ם באופן המבטיח קיום בכבוד לכלל אוכלוסיות ישראל, והבטחת חוסנה החברתי-כלכלי של החברה ואזרחיה.
 3. קידום שיח מתון בין המגזרים השונים והכלה תרבותית-חברתית של קבוצות האוכלוסיה השונות בישראל.
 4. חיזוק שלטון החוק, על מוסדותיו, שמירה על טוהר המידות ומאבק בשחיתות השלטונית.
 5. חתירה לשלום תוך עמידה על בטחונה ואופיה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי וערכיה הדמוקרטיים.
 6. צמצום אי השוויון בתקצוב שירותים חברתיים וחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.
 7. מחויבות להילחם על זכות היסוד לקורת גג קבועה ויציבה לאזרחי ישראל, תוך מציאת פתרונות דיור מגוונים וראויים לאוכלוסיות השונות. מאבק על הזכות לדיור ציבורי, בניה ציבורית ושוויון ביכולת להגיע לדירה.
 8. קידום מעמדן של נשים והגדלת הייצוג הנשי במוקדי קבלת החלטות מתוך הבנה ששוויון לנשים חיוני לחוסנה הכלכלי, החברתי והפוליטי של מדינת ישראל.
 9. השקעה בחינוך ככלי לצמצום פערים חברתיים שבכוחו ליצור שוויון הזדמנויות מהותי לכלל ילדי ישראל.
 10. תיקון עיוותים בשוק העבודה, תוך קידומם וחיזוקם של העסקים הקטנים והבינוניים.
 11. המפלגה ​תפעל לשינוי שיטת הבחירות לכנסת לשיטת בחירות רשימתית גמישה, כך שביום הבחירות, יוכלו הבוחרים לסמן את מועמדי המפלגה המועדפים עליהם.

דמוקראטורה – מפלגה להגשמת הציונות וערכי הדמוקראטורה59-900104-7050-5405752רחוב חננאל 25/3 ירושלים 93310    

מטרות המפלגה:

 
1.    שינוי שיטת הבחירות, בחירת ראש הממשלה, הנשיא וחברי הכנסת.
2.    חוקה חדשה למדינת ישראל.
3.    שינויים בכל מערכות ישראל.

האיחוד הלאומי-תקומה59-900037-9טלפון: 072-2210097 פקס: 02-6281090כנפי נשרים 3 ירושלים, 9546406 ת.ד: 4 איש קשר: ברק קרוננפלד 052-956-5311.pdf הורד קובץ מפלגת האחוד הלאומי- דוח נכסים 2011
pdf הורד קובץ מפלגת האחוד הלאומי- דוח כספי 2013
pdf הורד קובץ מפלגת האחוד הלאומי- דוח כספי 2014
pdf הורד קובץ מפלגת האחוד הלאומי- דוח נכסים 2015
pdf הורד קובץ מפלגת האחוד הלאומי- דוח כספי ודוח נכסים והתחייבויות 2016
pdf הורד קובץ מפלגת האחוד הלאומי- דוח כספי ודוח נכסים והתחייבויות 2017
דואר אלקטרוני


מטרות המפלגה :

1.לפעול לקיבוץ הגלויות בישראל ולשלבם בכלכלה ובחברה הישראלית.

2.לבגביר את החינוך היהודי-ציוני, לאהבת שלמות ארץ ישראל.

3.לפעול לצמצום הפערים החברתיים בישראל ולחיזוק שכבות החברה החלשות.​

 
הבא לדף אחרון