פירוק מפלגה

 
​פירוק מפלגה; פירוק מרצון ופירוק בצו בית משפט