טפסים

 
תוצאות 12-1 מתוך 12 תוצאות
תוצאות 12-1 מתוך 12 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם המפלגותבקשה לרישום מפלגה (טופס 1)   docx הורד קובץ (טופס 1) בקשה לרישום מפלגה
 הנחיות לרישום מפלגה
רשם המפלגותתצהיר תושבות (טופס 2)   docx הורד קובץ (טופס 2) תצהיר תושבות
 
רשם המפלגותהודעת מפלגה על בא כוח וממלא מקומו לעניין רשימת מועמדים לכנסת   docx הורד קובץ טופס בא כוח המפלגה וממלא מקומו בכנסת
 
רשם המפלגותהתנגדות לרישום מפלגה (טופס 4)   docx הורד קובץ הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה
 הנחיות להתנגדות לרישום מפלגה
רשם המפלגותבקשה לשינוי שם מפלגה   docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם מפלגה
 הנחיות לשינוי שם מפלגה
רשם המפלגותשינוי מטרות המפלגה   docx הורד קובץ טופס בקשה לשינוי מטרות מפלגה
 הנחיות לשינוי מטרות מפלגה
רשם המפלגותהודעת מפלגה לפי סעיף 25א(א) ו-(ב) לחוק המפלגות התשנב-1992   docx הורד קובץ טופס הודעה על נכסים והתחייבויות לפי סעיף 25א(ב)
 הנחיות למילוי טופס הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים
רשם המפלגותהודעת מפלגה לפי סעיף 25א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992   docx הורד קובץ הודעה על נכסים והתחייבויות לפי סעיף 25אג לחוק המפלגות - למפלגה שהתמודדה בכנסת
 הנחיות למילוי טופס הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים
רשם המפלגותבקשת עיון בבקשה לרישום מפלגה (טופס 3)   docx הורד קובץ בקשה לעיון בבקשה לרישום מפלגה
 
רשם המפלגותבקשת עיון בפנקס המפלגות (טופס 7)   docx הורד קובץ (טופס 7) בקשה לעיין בפנקס/לקבל העתק של רישום
 
רשם המפלגותבקשה לעיון בקובץ נכסים ודוחות כספיים של מפלגה (טופס 14)   docx הורד קובץ בקשה לעיון בקובץ נכסים ודוחות כספיים של מפלגה (טופס 14)
 
רשם המפלגותהודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה   docx הורד קובץ הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה