עיון בבקשה לרישום מפלגה

 
|31/10/2018 |

בקשות לרישום מפלגה:​​​

תמונה דקורטיבית
הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "פשוט אהבה".

 

לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה.
לעיון במסמכים.

 

​הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "ישר".

 

לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה.לעיון במסמכים.​​​

 

 

​הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "אופק חדש - מפלגת מרכז ערבית".

 

לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה.לעיון במסמכים.​​​