עיון בבקשה לרישום מפלגה

 
|31/10/2018 |

בקשות לרישום מפלגה:​​

תמונה דקורטיבית
הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "פעולה לישראל - המפלגה למימוש זכויות יוצאי ארצות ערב, האיסלאם ואיראן".


לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה לעיון במסמכים​.
הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "פשוט אהבה" 

לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה
לעיון במסמכים.​
​הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "ישר".

לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשהלעיון במסמכים​​​