חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם המפלגות.


תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
​תקנות הבחירות לכנסת 1973תקנהקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעהתקנהקובץ PDF
תקנות המפלגות (אגרות), תשנג-1993תקנהקובץ וורד
תקנות המפלגות (רישום ודיווח), תשנג-1993תקנהקובץ וורד
תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין בבחירות מקדימות), תשעה-2014תקנהקובץ וורד
הנחיות המפלגות (מורשה חתימה), תשנה-1994תקנהקובץ וורד
הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), תשנה-1994תקנהקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, תשסט-2008תקנהקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, תשסט-2009תקנהקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה, תשעב-2012תקנהקובץ וורד
 
הבא לדף אחרון