עיון בבקשה לשינוי שם מפלגה

 
​בקשות לשינוי שם מפלגה ורשימת שמות המפלגות הרשומות;​

נכון למועד זה לא קיימות בקשות לשינוי שם מפלגה שהרשם עדיין לא הכריע בהן.