טפסים

 
טפסים (מקוונים ולהורדה) בתחום האחריות של רשם ההקדשות;

תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם ההקדשותקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע      
רשם ההקדשותטופס רישום הקדש ציבורי      מדריך והנחיות לגבי הקמת ורישום הקדש ציבורי
רשם ההקדשותנסח רישום מפנקס ההקדשות      
רשם ההקדשותתצהיר נאמנים בהקדש ציבוריתצהיר נאמנים בהקדש ציבורי המוגש בתמיכה בבקשת אישור ניהול תקין    
רשם ההקדשותטופס דו"ח כספי להקדש ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתיות הן עד 80 אלף ש"ח      
רשם ההקדשותכתב הסכמה לנאמנים בהקדש ציבורי שאינם תאגיד      
רשם ההקדשותטופס בקשה לקבלת אישור ניהול תקין להקדש ציבורי      
רשם ההקדשותטופס דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח      
רשם ההקדשותכתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורי      
רשם ההקדשותטופס הצעה לניסוח כתב הקדש   docx הורד קובץ הצעה לניסוח כתב הקדש