רישום הקדש

מהות השירות

​רישום הקדש ציבורי.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, סעיפים: 2, 17, 26

המסמכים הדרושים והנחיות

 • טופס הודעה ובקשה לרישום הקדש ציבורי (מקור או העתק)
   במידה וההקדש נוצר על-פי כתב הקדש או הסכם נאמנות, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
 • העתק כתב הקדש
 • כתבי הסכמה של הנאמנים (מקור או העתק)
  במידה וההקדש נוצר על-פי הוראות צוואה יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
 • העתק של הצוואה וצו קיום הצוואה
 • העתק של צו מינוי מנהל עיזבון במידה והיה מינוי
 • העתק מפרטת העיזבון
 • העתק מן הדוח הסופי של מנהל העיזבון
  במידה ומצויים בין נכסי ההקדש נכסי מקרקעין, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
 


עלות השירות

ללא עלות

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).
 • באמצעות המייל של המוקד שכתובתו: Moked-Amutot@justice.gov.il
 • באמצעות העתק בפקס 02-6467666 או בדואר לפי כתובת הדואר הנ"ל

 

זמן טיפול

עד 10 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.​