שינוי והחלפת נאמן

מהות השירות

​שינוי והחלפת נאמן בהקדש ציבורי

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, סעיפים: 22-21, 26​

המסמכים הדרושים והנחיות

אם מינוי הנאמנים משנה מהוראות שטר ההקדש, יש צורך בפניה לבית המשפט לאישור המינוי.
אם ניתן על-פי שטר ההקדש למנות נאמנים נוספים או להחליף את הקיימים (ללא צורך באישור בית משפט), על הנאמנים החדשים להגיש לרשם ההקדשות:
 • כתב הסכמה לנאמנים בהקדש ציבורי שאינם תאגיד
 • כתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורי


עלות השירות

ללא עלות

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​ככל שלא אישור בית משפט - עד 30 ימי עבודה.

הערות

​נאמני ההקדש ידווחו לרשם ההקדשות על כל שינוי בכתובתם, תוך 3 חודשים מיום השינוי.